Zvyk, že někdo jiný než manžel má po svatbě jako první pohlavní styk s nevěstou a tím ji zbavuje panenství, je starý několik tisíc let a souvisí s pojetím Boha jako zdroje všeho života.

Jak to ve skutečnosti bylo s právem první noci?

Jestliže veškerý život pochází od Stvořitele, pak jsou jistě jeho pozemští zástupci či lidská vtělení zárukou plodnosti a hojné úrody. Proto měla nevěsta strávit první noc svého manželského života s knězem a vzdát se tím svého panenství.

Kněz byl považován ze nejvyšší autoritu Stvořitele na Zemi. Noc s ním strávená tak měla být způsobem, jak zajistit novomanželům plodnost a zaručit, že jejich svazek přinese mnoho dětí.

Kněží byli také považováni za povinnou ochranu ženichů před nebezpečím deflorace krve.

Poté, co Sumerové vytvořili koncept krále "seslaného z nebe" jako hlavního prostředníka mezi člověkem a jeho stvořitelem, nahradili králové a šlechtici kněze v roli nositelů plodnosti.

Fyzický blahobyt a reprodukční síla králů a šlechticů se následně staly symbolem celkové síly a životaschopnosti jejich království. Například v 1. knize Královské je Davidova ztráta sexuální síly použita jako metafora v kronice. Popisuje jakýsi pokus o uzurpaci jeho trůnu těmi, kdo si uvědomují, že je kvůli svému pokročilému věku příliš slabý na to, aby mohl účinně vládnout.

Naše představy jsou zcela pomýlené

Jinými slovy, Davidova impotence svědčila o tom, že jeho království je slabé, a neschopnost mladé panny vzbudit ho byla znamením, že jeho trůn je zralý na obsazení. Davidův syn Adoniáš, vědom si ztráty otcovy potence, začal spřádat plány na uzurpaci, ale Batšeba přesvědčila nemocného Davida, že korunu již slíbil Šalamounovi.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

První zaznamenaný případ zvyku "první noci" se objevuje v Eposu o Gilgamešovi. Příběhu o pěti cyklech, jehož základem je historický král babylónského Uruku kolem roku 2700 př. n. l.

Ve 2. desce si Gilgameš jako král nárokuje právo mít v den svatby první pohlavní styk s každou novou nevěstou v Uruku. Do města vstoupí podlidský surovec Enkidu, který proti tomuto "zneužití" protestuje a zablokuje dveře manželské komnaty, dokud ho Gilgameš v boji neporazí.

Enkiduovu výzvu lze chápat jako náznak toho, že tento zvyk byl nepopulární už v době, kdy byl Epos o Gilgamešovi sepsán. Naše představy o právu první noci jsou tak možná dost pomýlené.

Zdroje:

gizmodo.com

www.todayifoundout.com

en.wikipedia.org