Ius primae noctis neboli právo první noci bylo označení nároku místního šlechtice deflorovat každou nevěstu, která se na jeho panství vdávala. Běžné to mělo být především během éry středověku. 

První zmínky o této praxi však můžeme najít již v Eposu o Gilgamešovi z 2. tisíciletí př. n. l., v němž ho využíval urucký král. O tři století později ho popsal Heraclides Ponticus, v 16. století nad ním filozofoval právník a spisovatel Jean Papon a během osvícenství na něj upozorňoval například Voltaire.

Také italský učenec Paolo Mantegazza ve své knize The Sexual Relations of Mankind z roku 1935 tvrdí, že králové, knížata či jiní páni z urozeného stavu si milostný styk s novomanželkami vynucovalo. Nejednalo se však o zákon, ale o zvyk, jenž přetrval z dob pohanství, kdy měly probíhat rituální soulože.

Právo první noci

I přes tyto prameny se ale ukazuje, že neexistují žádné spolehlivé důkazy o tom, že tato praxe byla běžnou záležitostí. „V trestních archivech není ani jediná zmínka o tom, že by naši předci považovali zneužití svých poddaných za své právo,” napsal v roce 1854 francouzský spisovatel Louis Veuillot. Ke stejnému závěru došel v roce 1881 i německý právník Karl Schmidt. 

Zdroj: Youtube

Většina historiků si proto myslí, že jde jen o mýtus, který zpopularizovali učenci 18. a 19. století s cílem ukázat, jak brutální a zaostalý středověk byl. Ten založili na faktu, že v mnoha feudálních společnostech museli rolníci ke sňatku získat povolení. V případě, že se chtěli zároveň přestěhovat na jiné panství, museli zaplatit poplatek.

Jak ukazují některé prameny, pokud měl velmož přijít o schopného řemeslníka, mohl dělat problémy. Je však nepravděpodobné, aby si vynucoval pohlavní styk s jejich nastávající manželkami.

Ius primae noctis

I šlechtic byl totiž jen člověk a nutně potřeboval loajálnost svých vazalů a poddaných. V případě, že by pravidelně znásilňoval jejich dcery, je těžké si představit, že by se u moci dlouhodobě udržel nebo by se dožil nacházejícího rána.

Zdroj: Youtube

Obecně se dá tedy konstatovat, že Ius primae noctis je mýtem, který byl zpopularizovaný uměleckými díly. Nejde však vyloučit, že k němu v dějinách lidstva lokálně nedocházelo. 

Zdroje: www.cracked.com, www.languagehumanities.org, www.ancient-origins.net, www.todayifoundout.com