Varující proroctví Pražské Sibyly: Prahu brzy zničí ohnivá koule a zhoubný virus

Lenka Samuely | 2. 3. 2022

V antickém Římě byly za „sibyly" označovány všechny věštkyně, jež v té době existovaly. O pár století později se však jedna Sibyla objevila v Praze. Předpověděla vzestup Napoleona, parní stroj a obnovení české samostatnosti.

„Prorokyně soudného dne“ neboli Sibylla Weis, vlastním jménem Michalda, měla být, podle historických pramenů, hraběnkou. Její snoubenec, kterého vroucně milovala, byl zabit v boji. Rozhodla se tedy, že se nikdy nevdá. Po smrti rodičů začala cestovat. Navštívila Svatou zemi, Egypt, Španělsko, Francii i Řím.

Nakonec se přestěhovala do Prahy, kde si pronajala malý byt u městských hradeb. Říká se, že její proroctví zapsal zahradník, jenž žil v jejím sousedství. Pod názvem Die Prophezeungen der Sibylle Michalda měly vize sahající až do 3. tisíciletí vyjít v roce 1616 knižně. Zemřela v roce 1658. Dožila se obdivuhodných 90 let.

Proroctví Pražské Sibyly

Dohromady bylo zaznamenáno kolem 70 věšteb. Značná část se týká konkrétně Prahy. Mezi poslední předpověď patří také ta, jež mluví o jejím zničení. „Slyším deset tupých ran z Týnského kostela. Nad městem hučí hurikán, Vltava je kalná. Lidé i dobytek se svíjejí v křečích. Země se třese, kameny létají vzduchem, zdi praskají. Z Vyšehradu se valí obrovská ohnivá koule, která ničí vše, co jí stojí v cestě. Město leží v troskách," varuje prorokyně.

„Země se otevírá, hroby zjevují kostry. Světlo zhaslo, všude je tma. Kdysi hrdá katedrála padá k zemi. Babylonská kletba se naplnila." Sibyla však neříká, jak by ke zkáze mělo dojít. Zda je ohnivá koule například asteroid nebo jaderná hlavice.

Děsivé proroctví Irlmaiera o 3. světové válce: Důležitou roli v něm hraje Praha
Magazín

Děsivé proroctví Irlmaiera o 3. světové válce: Důležitou roli v něm hraje Praha

Epidemie v Praze

V jednom ze svých mnoha proroctví také zmiňuje zhoubný virus, jež se zprvu projevuje jako chřipka. Postižení však po několika dnech začnou zvracet své vlastní vnitřnosti. Napadeni mají být všichni, kteří odebírají vodu z pražské vodovodní sítě a kanalizace. „Zachrání se lidé s vlastními studnami. Nesmí se však dostat do kontaktu s kýmkoli, kdo virus již chytil," zmiňuje se Sibyla.

Zajímavostí je, že věštby byly v roce 1951 vydány v rakouském časopise Futurum. Autor Marcus Varena jednotlivé předpovědi reprodukuje a vysvětluje. Přeloženy do češtiny a vydány pod názvem Pražská Sibyla: Věštby a proroctví tajemné komtesy vyšly knižně v roce 2007.

Předpověděl Nostradamus nástup Putina? Z časově přesného proroctví mrazí
Magazín

Předpověděl Nostradamus nástup Putina? Z časově přesného proroctví mrazí

Zdroje: gloria.tv, www.extra.cz, de.wikipedia.org

Tagy Egypt Francie Futurum koule Napoleon Bonaparte Praha Řím Španělsko věštba virus