„Prorokyně soudného dne“ neboli Sibylla Weis, vlastním jménem Michalda, měla být, podle historických pramenů, hraběnkou. Její snoubenec, kterého vroucně milovala, byl zabit v boji. Rozhodla se tedy, že se nikdy nevdá. Po smrti rodičů začala cestovat. Navštívila Svatou zemi, Egypt, Španělsko, Francii i Řím.

Nakonec se přestěhovala do Prahy, kde si pronajala malý byt u městských hradeb. Říká se, že její proroctví zapsal zahradník, jenž žil v jejím sousedství. Pod názvem Die Prophezeungen der Sibylle Michalda měly vize sahající až do 3. tisíciletí vyjít v roce 1616 knižně. Zemřela v roce 1658. Dožila se obdivuhodných 90 let.

Proroctví Pražské Sibyly

Dohromady bylo zaznamenáno kolem 70 věšteb. Značná část se týká konkrétně Prahy. Mezi poslední předpověď patří také ta, jež mluví o jejím zničení. „Slyším deset tupých ran z Týnského kostela. Nad městem hučí hurikán, Vltava je kalná. Lidé i dobytek se svíjejí v křečích. Země se třese, kameny létají vzduchem, zdi praskají. Z Vyšehradu se valí obrovská ohnivá koule, která ničí vše, co jí stojí v cestě. Město leží v troskách," varuje prorokyně.

„Země se otevírá, hroby zjevují kostry. Světlo zhaslo, všude je tma. Kdysi hrdá katedrála padá k zemi. Babylonská kletba se naplnila." Sibyla však neříká, jak by ke zkáze mělo dojít. Zda je ohnivá koule například asteroid nebo jaderná hlavice.

Epidemie v Praze

V jednom ze svých mnoha proroctví také zmiňuje zhoubný virus, jež se zprvu projevuje jako chřipka. Postižení však po několika dnech začnou zvracet své vlastní vnitřnosti. Napadeni mají být všichni, kteří odebírají vodu z pražské vodovodní sítě a kanalizace. „Zachrání se lidé s vlastními studnami. Nesmí se však dostat do kontaktu s kýmkoli, kdo virus již chytil," zmiňuje se Sibyla.

Zajímavostí je, že věštby byly v roce 1951 vydány v rakouském časopise Futurum. Autor Marcus Varena jednotlivé předpovědi reprodukuje a vysvětluje. Přeloženy do češtiny a vydány pod názvem Pražská Sibyla: Věštby a proroctví tajemné komtesy vyšly knižně v roce 2007.

Zdroje: gloria.tv, www.extra.cz, de.wikipedia.org