O jejím osobním životě se ví málo. Jmenovala se Michalda, ale říkala si Sibyla Weis. Byla hraběnkou a disponovala značným jměním. Její snoubenec, do něhož byla vroucně zamilovaná, byl v neznámé bitvě zabit. Na věčnou památku svého milého se rozhodla, že se nikdy neprovdá.

Po smrti rodičů se prý s nezkrotnou touhou cestovat přidala ke kočovné společnosti. S ní projela poddunajské země, Svatou zemi, země Islámu, Španělsko, Francii a Německo. Navštívila Egypt, Řím i Benátky. Obchodováním se solí vydělala pohádkové jmění. Navíc, ve všech krajinách udivovala svými jasnovideckými schopnostmi. Když zestárla, přestěhovala se do Prahy. Zde si u městských hradeb pronajala malý byt. Když ji bylo devadesát let, byla už téměř slepá.

Pražská Sybila proroctví

Předpokládá se, že její věštby zapsal přítel zahradník, který žil v jejím sousedství. Listy se dostaly mezi lety 1945 až 1951 záhadným způsobem do rukou nakladatele Rudolfa Rauschera. Celkem asi 70 proroctví byla nejprve v roce 1951 publikována v časopise Futurum. Následně byla pod názvem Prophezeiungen der Sibylle vydána knižně. Přeloženy do češtiny byly v roce 2007.

Sibyla se ve svých vizích zaměřila i na Prahu. Konkrétně na zkázu jejích obyvatel a města samotného. Upozorňuje, že se objeví nemoc, která se projevuje jako chřipka. Je však mnohem zákeřnější. Napadeni mají být ti, jež odebírají vodu z veřejné vodovodní sítě. „Postižení budou po několika dnech zvracet vlastní vnitřnosti," upozorňuje věštkyně. „Zachrání se jedinci, kteří mají vlastní zdroj vody. Nesmí se ale dostat do kontaktu s těmi, kdo virus chytili."

Konec Prahy

Jedna z posledních předpovědí se týká zničení české metropole. „Zazní deset tupých ran z Týnského kostela. Stromy bude ohýbat hurikán, Vltava bude kalná. Lidé i zvířata se budou svíjet v křečích. Země se zatřese a kameny budou létat vzduchem. Z Vyšehradu se vyvalí obrovská ohnivá koule, která zničí vše, co ji přijde do cesty. Město bude v troskách. Světlo zhasne, všude bude tma. Tam, kde stála hrdá katedrála, budou trosky. Babylonská kletba se naplnila," varuje Sibyla.

Jasnovidka ve svých věštbách nezmiňuje, kdo konkrétně pražské katastrofy způsobí ani kdy nastanou. Nedá se na ně tedy předem připravit. Autor knihy Prophezeiungen der Sibylle navíc upozorňuje, že během staletí mohly být texty pozměněny, aby odpovídaly historickým událostem.

Zdroj: Youtube

Zdroj:

www.gloria.tv, www.extra.cz