Příběh ve zkratce pojednává o Mojžíši, který měl dovést Židy z otroctví do země zaslíbené. To mu podle Bible nařídil Bůh, který se mu zjevil v hořícím keři na hoře Sinaj. Vede svůj lid přes poušť až k Rudému moři, kde nechá vodu rozestoupit. Poté co Izraelité s Mojžíšem projdou, voda smete egyptskou armádu, která je pronásledovala. Mohli opravdu Židé projít do bezpečí suchou nohou?

Američtí vědci se spolu s profesory z University of Colorado snažili vložit biblické údaje do počítačového simulátoru. Carl Drews, jehož závěry byly představeny v časopise PLOS One, zrekonstruoval přesné podmínky, které měly při oné noci nastat. Společně se svým týmem se domnívá, že k průchodu nedošlo u Rudého moře, ale v lokalitě blíže Středozemnímu moři, konkrétně u jezera Tanis. Výsledek výzkumů ukázal, že pokud by vítr foukal rychlostí 101 km/hod, vytlačil by vodu až do té míry, že by bylo možné vidět dno moře. V dané lokalitě by se pak ukázal dlouhý průchod, který by dostatečně stačil k přejití suchou nohou. Po čtyřech hodinách měl vítr ustat, moře se uzavřít, a tak pohltit všechny nechtěné návštěvníky.

Na konci 20.století učinila skupina vědců jiný související objev. Stalo se tak na popud archeologa Ronalda Eldona Wyatta (1933-1999), který zaměřil svou pozornost na oblast Nuweiba v Arabském zálivu. Vědci v této lokalitě našli vzácné artefakty, včetně lidských a koňských koster a pozůstatků vozů. Tyto nálezy nám říkají, že zde opravdu mohla pod hladinou moře zmizet faraonova armáda. Co už není tak jisté, je přítomnost židovského lidu. Opravdu armáda někoho pronásledovala?

Americká geoložka Barbara Sivertsenová si to nemyslí. Podle ní se tyto dvě události sloučily v jednu. Staví se tak na stranu těch, kteří si myslí, že je úkaz utíkajících Židů před vojskem pouhým mýtem. Když už by se tento jev odehrál, musela by přes vodu přecházet jen hrstka Židů. Má tak na celou situaci svoje vlastní vysvětlení. Podle ní způsobil průchod na souš výbuch sopky v Egejském moři. Mohlo k němu dojít kolem roku 1450 př.n.l. Výbuch mohlo způsobit tsunami, které vytvořilo rozestup vody a její následné zavření v jednotnou vodní plochu. To by ale dle mnohých odborníků nestačilo pro projití zástupu Izraelitů, neboť působení tsunami je velmi rychlé a náhlé. Mojžíš tedy nemohl vědět, v jakém okamžiku se vodní hladina otevře.

Je tak na nás, zda nás důkazy utvrdí ve víře v tento biblický příběh, nebo jej naopak budeme vnímat jako pouzhý mýtus.