U předpovědi pro rok 2023 bychom neměli zapomínat na výzkum v oblasti klimatických změn, zdravotnictví, nanotechnologie a kosmické výzkumy. 

Střízlivá předpověď

V oblasti klimatických změn se vědci pravděpodobně budou snažit zlepšit naše pochopení toho, jak se mění klima a co změny způsobuje, a také se budou snažit najít způsoby, jak omezit emise skleníkových plynů a snížit dopady klimatických změn na naši planetu.

V oblasti zdravotnictví pravděpodobně budou pokračovat výzkumy v oblasti genomiky a biotechnologie, což by mohlo vést k novým lékům a terapii pro různá onemocnění. Nanotechnologie se zaměří na vývoj nových materiálů a technologií na mikroskopické úrovni, což může mít široké spektrum použití v různých oborech, včetně zdravotnictví, energetiky a elektroniky. Na předpověď o budoucnosti umělé inteligence se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kosmický výzkum se pravděpodobně bude nadále rozvíjet, a to jak v rámci programů mezinárodní spolupráce, tak i soukromých firem. Můžeme očekávat pokračování výzkumu na Měsíci a Marsu, stejně jako pokračující vývoj nových kosmických lodí a mezikontinentálních balistických raket.

Co nám prorokuje uměla inteligence?

Pak jsou zde ale prognózy, které se dívají i jiným směrem. Co říkají futurologové a profesionálové v oblasti prognózování? O tom již vloni hovořil článek nazvaný "2021: Rok 2021 - rok transcendence", který pojednával o změnách platforem a algoritmů, transcendentních sociálních médiích a nově vznikající geopolitické scéně voda-potraviny-energie. V popředí zájmu futurologů stojí i generativní umělá inteligence. A co ta říká o právě přicházejícím roce?

Největším problémem, jemuž budeme čelit, je nedostatek vody; do roku 2023 bude téměř polovina světové populace žít v oblastech s vysokým nedostatkem vody. To způsobuje značné problémy komunitám po celém světě, protože přístup k vodě je nezbytný pro základní potřeby, jako je pití, vaření a hygiena. Pokud se tento problém nebude řešit, nastanou zdravotní problémy, konflikty mezi komunitami kvůli omezeným vodním zdrojům a ekonomické problémy způsobené snížením zemědělských výnosů.

Druhým problémem bude zásobování potravinami. Do roku 2023 vzroste celosvětová populace na 8,5 miliardy lidí - zvýší se poptávka po potravinách, a přesto bude zemědělské odvětví i nadále čelit řadě problémů souvisejících se změnou klimatu. Teploty neustále stoupají, srážek ubývá a neustává ani odlesňování a urbanizace. Tyto problémy vyústí pro velkou část světové populace podvýživou, chudobou a dokonce i konflikty v důsledku soupeření o zdroje.

I energetické limity se v roce 2023 stanou velkým problémem. Výrazně vzroste celosvětová poptávka po energii v důsledku rostoucího počtu obyvatel a svět bude čelit zvýšenému tlaku na své omezené energetické zdroje a také zvýšeným emisím skleníkových plynů.

Čelit budeme i zvýšenému objemu odpadu a svět bude čelit zvýšenému tlaku na své omezené zdroje. Rovněž geopolitická moc se přesune ze západu na východ a geopolitické prostředí se výrazně změní v důsledku vzestupu mocností, jako jsou Čína a Indie.

Neubyde ani mezinárodních konfliktů a občanských válek, které budou pramenit z politických, ekonomických a sociálních otázek.

Obrovským problémem budou i dezinformace a kybernetická bezpečnost, politika a národní bezpečnost a mnohé další. Lidstvo již nyní čelí a nadále bude čelit řadě naléhavých problémů a nám nezbývá než věřit v lepší zítřky a pokroková a účinná řešení.

Zdroje: futurist.com, www.information-age.com, www.linkedin.com