Prognóza se nevěnuje jen válčení, byť v ní zaujímá velkou část. Hovoří i o pandemiích a další neutěšené budoucnosti nás a naší planety. Připravme se na ještě větší globální nestabilitu, o níž hovoří celkem 167 odborníků. Ti se věnují tomu, jak by mohla za deset let vypadat geopolitika, klimatické změny, technologický rozvrat, globální ekonomika, sociální a politická hnutí a další oblasti.

Jak se změní válečné strategie

Podle zprávy bude budoucí válčení pravděpodobně charakterizováno větším využíváním bezpilotních letounů a bezpilotních vozidel, což umožní větší přesnost a efektivitu na bojišti. Významnou roli bude hrát také umělá inteligence (AI) a strojové učení (ML), které umožní efektivnější rozhodování a vývoj autonomních zbraní.

Zpráva však také upozorňuje, že tento vývoj přinese nové výzvy, zejména pokud jde o etiku a odpovědnost. Používání umělé inteligence a autonomních zbraní vyvolává otázky, kdo bude za jejich činnost zodpovědný a jaké právní a etické rámce budou potřeba k regulaci jejich používání.

Kromě tohoto technologického vývoje zpráva předpovídá, že budoucí konflikty se budou odehrávat v nových oblastech, včetně vesmíru a kyberprostoru. Vývoj vesmírných zbraní a rostoucí význam vesmírných prostředků pro vojenské i civilní účely učiní z této oblasti stále důležitější bojiště. Směřujeme sice k většímu počtu zemí s jadernými zbraněmi a menší spolupráci při zastavení šíření těchto zbraní - ale podle vědců ne nutně k tomu, že budou zbraně použity.

Rozpad Ruska, připojení Tchaj-wanu k Číně a boj Ruska proti NATO

Velká část odborníků poukazuje na to, že Rusko tak, jak ho známe, možná nepřežije nadcházející desetiletí. Válka Kremlu proti Ukrajině může urychlit nesmírně důsledné otřesy ve velmoci s největším arzenálem jaderných zbraní na planetě.

Odborníci navíc varují, že by Čína mohla v období do roku 2027 zahájit vojenskou kampaň s cílem sjednotit Tchaj-wan s pevninou v rychlejším než předpokládaném termínu. Očekávejme tedy čínskou vojenskou ofenzívu proti Tchaj-wanu, stejně jako to, že Rusko se zapojí do přímého boje se Spojenými státy a NATO.

Konflikty budou řešeny v kyberprostoru

V kyberprostoru zpráva předpovídá, že kybernetické útoky a kybernetická válka budou stále sofistikovanější a rozšířenější a jejich potenciální cíle budou sahat od kritické infrastruktury až po osobní zařízení. Vývoj kvantové výpočetní techniky a kvantové kryptografie bude mít dopad i na kybernetickou bezpečnost, protože umožní vytvořit neprolomitelné šifrování.

Celkově zpráva naznačuje, že budoucí válka se bude vyznačovat složitým a rychle se vyvíjejícím prostředím, přičemž nové technologie a oblasti budou vytvářet příležitosti i výzvy. Potřeba mezinárodní spolupráce a dialogu bude zásadní pro zajištění toho, aby byl tento nový vývoj využíván odpovědným a etickým způsobem.

Obnovitelné zdroje

Kromě zprávy Atlantické rady vypracovali předpovědi o tom, jak bude svět vypadat v příštím desetiletí, i další odborníci. Jedním z klíčových trendů je pokračující růst obnovitelných zdrojů energie, které by měly být cenově stále více konkurenceschopné s fosilními palivy. Tento posun bude mít pravděpodobně významné důsledky pro geopolitiku, protože země, jejichž ekonomika je silně závislá na fosilních palivech, se budou muset přizpůsobit měnícímu se energetickému prostředí.

Světová ekonomika se přenese do Číny

V poslední době se hodně mluví o "decouplingu" neboli snaze oddělit ekonomiky USA a Číny, ale úplné oddělení je velmi nepravděpodobné, i když hlavním trhem se stane čínský. Dalším trendem je rostoucí význam Asie, zejména Číny, která se podle očekávání stane v příštím desetiletí největší světovou ekonomikou. Tento posun ekonomické moci bude mít pravděpodobně významné geopolitické důsledky, protože Čína se snaží rozšířit svůj vliv v regionu i mimo něj. Spojené státy zůstanou silné, ale ne hegemonní.

Změna klimatu

V příštím desetiletí bude pravděpodobně významným faktorem také změna klimatu, kdy zvyšující se globální teploty povedou k častějším a závažnějším přírodním katastrofám. To bude vyvíjet větší tlak na vlády a komunity, aby se přizpůsobily a vyvinuly odolnější infrastrukturu a systémy.

Jak to bude s prací?

A konečně, pokračující rozvoj technologií, zejména v oblasti umělé inteligence, automatizace a robotiky, bude mít pravděpodobně významné důsledky pro budoucnost práce. Někteří odborníci předpovídají, že tento vývoj by mohl vést k rozsáhlému vytlačování pracovních míst, zatímco jiní předpokládají, že budou vytvořena nová pracovní místa, která nahradí ta ztracená.

Závěrem lze říci, že svět v příštím desetiletí pravděpodobně projde významnými změnami, přičemž nové technologie, geopolitické změny a environmentální výzvy budou vytvářet příležitosti i výzvy. Pro tvůrce politik a vedoucí představitele bude důležité, aby tyto změny předvídali a vypracovali strategie, jak je odpovědně a eticky řešit.

www.atlanticcouncil.org, www.atlanticcouncil.org/risks-opportunities-2023/, news.usni.org, www.iea.org