A jak se zdá, mohl by být velmi blízko pravdě. Od poslední velké války uplynulo 70 let, což ale neznamená, že žijeme v éře míru a že se další obdobná tragédie nemůže opakovat. I když nám současné „klidné mírové období“ může připadat pozoruhodné, v rozsáhlé historii lidstva není ani nijak neobvyklé. Aby bylo období míru po druhé světové válce statisticky významné, muselo by trvat nepřetržitě 100-140 let. Navíc historie dokáže velmi přesně předpovědět i budoucnost, protože mnohé události se opakují.

Podíváme-li se totiž zpětně na to, co víme, že se stalo, na základě těchto informací můžeme odhadnout i to, co by mohlo nastat. A kdy.

Nežijeme v éře trvalého míru

První i druhá světová válka se vlastně odehrály během pouhých třiceti let. A i když v následujících desetiletích docházelo k významným mezistátním konfliktům, globální konflikt jsme neměli již téměř sto let. Přesto ale nelze hovořit o éře míru, a navíc někteří vědci tvrdí, že je to jen otázka času, kdy další válka nastane. Jiní naopak nesouhlasí a trvají na tom, že žijeme v éře míru a že etapa velkých válek v rozsahu, jaký známe, již nebude součástí naší budoucnosti. To jde ale trochu proti technologickému pokroku, díky němuž se stále vyvíjí samotná povaha a definice moderního válčení.

Podívejme se na dokument, který předpovídá, co by se stalo, kdyby světová válka vypukla zítra...

Zdroj: Youtube

Poučme se z historie

Aaron Clauset se proto rozhodl celou historii podrobně prozkoumat právě s ohledem na hrozící válku. Podíval se na údaje o válkách, k nimž došlo v letech 1823 až 2003, shromážděné v rámci projektu Correlates of War Project. Jedná se o online úložiště veřejně přístupných dat o válkách, z nichž poté vědec vytvořil počítačové modely, které by mohly pomoci dát tyto údaje do souvislostí.

Rozhodl se zaměřit zejména na to, jak svět vypadal před dlouhým obdobím konfliktu, během něj a po něm. Snažil se najít jiná poválečná období v historii, během nichž lidstvo prožilo desítky let bez další velké války. Doufal, že díky identifikaci těchto období bude schopen zjistit, co odlišuje současný sedmdesátiletý úsek globálního míru.

Tři čtvrtiny cesty

Jak se ale zdá, současné mírové období není nekonečné, a co víc, je velice křehké. "Výsledky naznačují, že současný mír může být podstatně křehčí, než se jeho zastánci domnívají," říká Clauset, jehož analýza poukazuje na to, že samotná válka je ze své podstaty vzácnou událostí. A právě proto, že první i druhá světová válka byly obdobím neuvěřitelného násilí ve světě, byla tato doba v podstatě vyvážena sporadickými válečnými obdobími, která následovala poté, takže "dlouhý mír jako by vyrovnal účetnictví ve vztahu k velkému násilí".

Na základě toho se Clauset domnívá, že nebezpečí velké světové války zůstává konstantní.

Důležitější je se ptát, jak daleko od katastrofické války se nacházíme, a zdali by nešlo o válku natolik velkou, že by ukončila život na Zemi. A právě tento model Clauset zkonstruoval – pokusil se předpovědět moment konečného pádu lidstva.

Mašinerie dějin

Při zohlednění všech proměnných, jimiž jsou změny v celosvětové populaci, technologický pokrok a měnící se politické poměry, odhadl vědec nejpravděpodobnější konec lidstva v rozmezí 383 až 11 489 let, s mediánem 1 339 let. Nakonec však dospěl k závěru, že i když to nemůžeme vědět jistě, vyhlídka na konflikt, který ukončí civilizaci v příštích 13 stoletích, je střízlivá. Takže zřejmě ne my, ale již naši velmi blízcí potomci by se mohli případné katastrofy snadno dožít.

Nikdo by si tedy neměl myslet, že další válka, obdobná jako druhá světová, je nemožná nebo že události naší doby jsou nějak imunní vůči věčným dějinným cyklům válek a míru. Je snadné se domnívat, že dějiny se automaticky obloukem ubírají správným směrem nebo že éra světových válek skončila. I když bychom tomu rádi věřili, je jasné, že na světě existují horká místa, která jsou jen kousek od toho, aby vypukla další válečná událost.

Zdroje:

coffeeordie.com, futurism.com, www.reuters.com