https://anomalien.com/ https://eartharchives.org/ https://www.sciencedaily.com/

Zkamenělé pozůstatky prototaxitů ukázaly, že na povrchu těchto objektů rostly řasy, které poskytovaly potravu pro mnoho dalších druhů organismů. Po mnoho let bylo nejasné, zda se jedná o rostliny, zvířata nebo něco úplně jiného.

Záhadné živé sloupy

Prototaxity byly výjimečné v tom, že byly nejen velké a zvláštního tvaru, ale také to byly organismy neobvyklé pro paleozoickou éru. V této době převládaly na Zemi rostliny jako kapradiny a mechy a také vodní organismy jako mořští koráli a řasy. Prototaxity byly první organismy, které mohly růst na souši a vytvářet rozsáhlé lesy, což z nich činí klíčového hráče v evoluci zemského ekosystému. Navíc, díky svému zvláštnímu vzhledu, byly dlouho považovány za záhadné a vědci debatovali o jejich přesné klasifikaci a taxonomii.

Během paleozoické éry, kdy rostly prototaxity, existovalo na Zemi mnoho dalších druhů rostlin. V této době se objevily například prvotní kapraďorosty, plavuně, rostliny z řádu Lycopodiales a křídlatky. Dále se v této době objevili první rostlinní predátoři, kteří se živili jinými rostlinami, jako například rostliny z čeledi Rhacophyllaceae. Na Zemi v této době také žili primitivní bezobratlí, jako jsou korýši, štíři, mnohoštětinatci a trilobiti.

Přehlížený výzkum

V roce 1859 studoval skotský botanik John Dawson tyto záhadné objekty a popsal je jako hladké kmeny bez větví, v nichž raší jednotlivé částice houbového mycelia. Zpočátku byly tyto pozůstatky považovány za dlouhodobé předky jehličnanů.

O podivném prehistorickém druhu zajímavě pojednává anglický dokument:

Zdroj: Youtube

William Carruthers navrhl, že se jedná o starověké řasy, ale později britský vědec Arthur Church tvrdil, že prototaxity jsou vlastně houby. Jeho vědecká práce však byla dlouho ignorována a vědecká komunita stále považovala prototaxity za vodní rostliny.

Až na začátku 21. století botanik Francis Hueber přesvědčil všechny, že se jedná o houby. Při studiu fosílií pomocí mikroskopu v nich vědci našli stélky, které jsou charakteristické pro některé řasy a houby. Dnes jsou prototaxity považovány za jeden z nejstarších druhů hub, které kdy žily na Zemi.