Mylný předpoklad

Vědci původně věřili, že v hrobech K1 a K2, nacházejících se pod někdejší rotundou sv. Víta na Pražském hradě, je pohřbený kníže Bořivoj a jeho vnuk Boleslav I. Tedy dvě významné postavy rané české historie. 

Tento předpoklad, jak se nyní ukázalo, byl ale mylný. Zpochybnilo ho hned několik klíčových důkazů. Archeologové nejprve upozornili na to, že skelety hrobů neodpovídají původnímu "předpokládanému" materiálu, který se v době prvních Přemyslovců na konci 10. století používal. 

Toto vedlo vědce k dalšímu nebývalému zjištění a spekulacím, že postavy v hrobech nemusí být Bořivoj spolu se svým vnukem. 

Nejdůležitějším okamžikem byl pak genetický výzkum kosterních pozůstatků, který měl poskytnout detailní informace o uloženém obsahu. Zjistilo se, že kosti z hrobu K2 patří ženě. Prokázala to přítomnost dvou chromozomů X. Mezi vědci to způsobilo nemalý rozruch. 

Velké překvapení

Zjištění dále s jistotou vyloučilo i to, že by kníže Bořivoj mohl být pohřbený vedle své manželky. Jeho žena, svatá Ludmila, má místo posledního odpočinku v bazilice sv. Jiří.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Vědci byli zmatení. Museli opětovně otevřít otázky totožnosti obou osob, které jsou v hrobech pohřbené. Historici a archeologové se nyní společně pokoušejí získat všechny potřebné odpovědi.

Po zjištění se objevila celá řada hypotéz. Jednou z nich je i možnost, že nalezená holenní kost z hrobu K2 patří západofranské kněžně Emmě a v hrobě K1 by mohl spočívat její manžel, Boleslav II. 

Předpokládá se, že kníže Boleslav II. měl více manželek, přičemž Emma byla tou poslední. Aby se však podobný závěr potvrdil, je třeba dalších výzkumů. Jediné, co dosud potvrdily genetické sondy, bylo pohlaví pohřbených.

Dalším významným zjištěním byla přítomnost genů keltsko-germánského původu. Prokázala to DNA analýza kostí na druhém nádvoří Pražského hradu. Všichni Přemyslovci v sobě nesli haploskupinu R1B, typickou pro Germány a Kelty. 

Haploskupina R1B má největší koncentraci v západní Evropě a na britských ostrovech. Znamená to, že přibližně 26 procent současného českého obyvatelstva si nese stejný genetický původ. 

Tento významný objev přináší nový pohled na kořeny českého národa a jeho spojení s keltskými a germánskými kmeny. Přemyslovci, kteří stáli u zrodu našeho státu, přinesli významný genetický odkaz, ukazující na bohatou a složitou historii našeho národa.

Zdroje: dvojka.rozhlas.cz, www.muzivcesku.cz, cs.wikipedia.org