Název rodu „Přemyslovci“ vymyslel v 19. století obrozenec a historik František Palacký. Do té doby byli nazývání jako Ducatus Bohemiae – knížata z Čech. Byli první českou knížecí a královskou dynastií, jež vládla asi od 9. století do roku 1306. V levobočné opavské linii Přemyslovci vymřeli po meči až roku 1521.

Prvním historicky doloženým českým knížetem je Bořivoj I. Je zmiňován jako spojenec velkomoravského knížete Svatopluka ve válce s Východofranskou říší. Měl za manželku Ludmilu, jež je považována za první českou světici a laskavou babičku svatého Václava.

Přemyslovci

Před 9 lety začal průzkum hrobů označovaných jako K1 a K2 v objektu zaniklé rotundy svatého Víta na Pražském hradě. V prvním hrobě měl ležet Bořivoj I., v druhém neznámý kníže. Analýza DNA odebraná z holenní kosti však odhalila, že ostatky z K2 patří ženě. Patrně manželce muže z prvního hrobu.

„Je-li to manželský pár, tak tam nemůže být Bořivoj," říká archeolog Jan Frolík. Jinou manželku, než Ludmilu totiž vědci neznají. Ta je průkazně pohřbena v bazilice svatého Jiří. Do teď se tedy neví, kterému Přemyslovci pozůstatky patří.

Jedna z pravděpodobných hypotéz je, že holenní kost mohla patřit západofranské kněžně Emmě. V hrobě K1 může odpočívat její manžel Boleslav II. Materiál použitý na skelety hrobky totiž pravděpodobně pochází z období jejich života.

Přemyslovci DNA

Odborníci se také snažili vypátrat předky slavné dynastie. Vzali si na pomoc DNA knížete Spytihněva, syna Bořivoje I. a strýce sv. Václava, který je pohřben na druhém nádvoří Pražského hradu. Pravdivost ostatků potvrdila analýza uhlíkového datování.

Genetici z University of California v Santa Cruz zjistili, že DNA všech Přemyslovců od Bořivoje až k Václavovi III. mají R1B chromozom. „Největší skupina osob s haploskupinou R1B se nachází v západní Evropě a na britských ostrovech. Zde asi tato kombinace alel také vznikla," vysvětluje genetik Daniel Vaněk. Je typická pro Kelty a Germány. Přibližně 25 % současných Čechů mají podobný původ jako Přemyslovci.

Zdroj: Youtube

Zdroj:

www.dvojka.rozhlas.cz, www.ct24.ceskatelevize.cz, www.muzivcesku.cz