Vědci prozkoumali DNA knížete Oldřicha a zůstali v šoku. Přemyslovci nebyli Slované

Lenka Bělská | 24. 2. 2023

První historicky doložená knížecí a královská dynastie je považována za čistě „naši”. Podle legend byli jejími zakladateli obyčejný zemědělec a dcera kmene Čechů, kněžna Libuše. Jak se ale ukazuje, původ Přemyslovců nemusí být tak jednoznačný. Přece jen je naše země křižovatkou Evropy.

www.euro.cz, www.stoplusjednicka.cz, www.cs.wikipedia.org

Rané počátky Přemyslovského státu jsou stále zahaleny tajemstvím. V době, kdy na východě našeho území vznikla Velkomoravská říše, Čechy byly rozdrobeny na menší celky, jimž vládla knížata. Vzájemné šarvátky byly na denním pořádku. Po určité době se však prosadili ti nejsilnější - Přemyslovci.

Vědci zrekonstruovali podobu svaté Ludmily. Vyšla ošklivá, ale oduševnělá tvář
Magazín

Vědci zrekonstruovali podobu svaté Ludmily. Vyšla ošklivá, ale oduševnělá tvář

Původně vládli pouze ve Středních Čechách. Postupně svůj vliv rozšiřovali až na Moravu a Slezsko. V čele tohoto soustátí byli od roku 1198 do roku 1306, kdy jejich rod vymřel. S nimi zanikla i jediná původem česká panovnická dynastie, jež na našem území vládla.

Záhadní Přemyslovci

K Přemyslovcům, jejichž pojmenování je odvozeno od jejich bájného zakladatele Přemysla Oráče, nás táhne pocit vlastenectví. Už ve škole jsme se učili, že byli původem Slované. Stejně jako my. 

Zdroj: Youtube

Pokročilé vědecké postupy ale ukazují, že tomuto „škatulkování” bychom se měli vyhnout. Území, kde leží naše republika, byla totiž již od pravěku místem, kde se křižovaly obchodní stezky, po níž putovali lidé různých národností. Komu se zde zalíbilo, ten tu zůstal. Podobný osud mohl potkat i předka legendárních Přemyslovců.

Byl Václav a Boleslav jedna a tatáž osoba? O bratrovraždě neexistují důkazy
Magazín

Byl Václav a Boleslav jedna a tatáž osoba? O bratrovraždě neexistují důkazy

Dokazuje to sedmiletý výzkum pod vedením Jana Frolíka z Archeologického ústavu Akademie věd ČR, jehož cílem bylo posoudit kosterní pozůstatky prvních Přemyslovců využitím genetických informací, radiokarbonového datování a výskytu izotopů stroncia v zubech.

Původ Přemyslovců

Testy DNA z pozůstatků knížat Spytihněva a Oldřicha odhalili haploskupinu R1b. Ta je typická pro západní polovinu Evropy a říká se jí keltsko-germánská. Tato genetická stopa se dnes nejčastěji objevuje u obyvatel střední a jižní Francie. 

Zdroj: Youtube

Někteří badatelé proto přišli s teorií, že Přemyslovci mohli být potomky franckého kupce Sáma, jenž v 7. století n. l. sjednotil slovanské kmeny žijící na území dnešního západního Slovenska, jižní Moravy, severního a středního Rakouska a středních a západních Čech a vytvořil tak říši. „Oženil se s dvanácti ženami a měl s nimi dvacet dva synů a patnáct dcer,” píše kronikář Fredegar. Jeho potomci se tak mohli stát správci a později knížaty různých oblastí. 

Tagy Akademie věd České republiky Česko Evropa Francie kníže Morava Přemysl Oráč Přemyslovci Středočeský kraj Velkomoravská říše