Milan (69): Vzal jsem si o 12 let mladší ženu, teď za to zle pykám

Kafe Redakce | 19. 8. 2019

Už mi táhne na sedmdesát a nikdy jsem neměl oplétačky se soudy. Poctivě jsem pracoval, platil daně, něco málo si našetřil, ale teď to vypadá, že vinou mé již bývalé manželky nebudu mít pomalu ani na chleba.

První manželství se mi nevyvedlo. O to víc nadějí jsem vkládal do druhého. Vzal jsem si o 12 let mladší ženu, ale po 10 letech soužití jsem zjistil, že je mi nevěrná. Kvůli naší malé dceři, na níž jsem velmi lpěl, jsem nepožádal o rozvod, jen jsem se odstěhoval. Odešel jsem, jak se říká, jen s kartáčkem na zuby, ale trvalé bydliště jsem si v bytě ponechal.

Nestyýkali jsme se

Nežili jsme spolu čtvrt století ani jsme se nestýkali. V roce 2009 jsem však s hrůzou zjistil, že můj účet, kam mi chodil i starobní důchod, je na nule. Částka 65 000 Kč propadla exekutorovi: žena si totiž vzala půjčku a nesplácela ji.

Po dlouhé době jsem ji navštívil. Litovala, slibovala, že mi peníze vrátí, jenže se nic nedělo. Požádal jsem tedy o rozvod. Posléze vyšlo najevo, že během rozvodového řízení si manželka vzala ještě pět dalších půjček, které opět nesplácela. Jak je možné, že je vůbec dostala, když nesplatila ani tu první?! O jejích půjčkách jsem samozřejmě neměl ani tušení a hlavně by mě vůbec nenapadlo, že ještě během rozvodového řízení (jehož důvodem byly právě manželčiny dluhy) je možné půjčku získat, a to bez vědomí rozvádějícího se partnera!

Z mého účtu opět zmizely peníze – aniž bych obdržel soudní obsílku či upozornění od exekutora. Konto bylo zablokováno a já neměl prostředky ani na obživu a léky. Nakonec mi exekutor ponechal z důchodu životní minimum – zbytek „spolkly“ manželčiny dluhy.

Zfalšovala podpis

Pustil jsem se do pátrání, směl nahlédnout do některých spisů a byl jsem šokován. Na jedné z půjček, ve výši 150 000 Kč, žena (v rozvodovém řízení!) dokonce zfalšovala můj podpis!

Kamarád mi radil, abych na ni podal trestní oznámení, že jde o podvodné jednání, které by měla řešit policie a následně soud, ale já se chtěl nejprve pokusit o smír. Navíc nemám peníze na to, abych si platil právníka.

Pátral jsem dál a dozvěděl se, že prodala mou půlku garáže, jež byla součástí společného jmění manželů, stejně jako byt. „Ano, garáž i byt jsem prodala, ale peníze už nemám,“ krčila rameny, když jsem ji žádal o vysvětlení a samozřejmě o adekvátní část peněz z prodeje.

O manželčiných „transakcích“ nevěděla ani naše dcera, která je provdaná v Německu. Možná jsem se jí měl svěřit, ale bylo mi trapné její matku pomlouvat během našich řídkých setkání, kdy jsem se těšil hlavně z vnoučat.

Nevím, co dělat

Vůbec nechápu, jak je možné, aby se jeden z manželů zadlužil bez vědomí toho druhého? Když jsem byl mladý, nemohl jsem si bez souhlasu ženy vzít ani půjčku na obyčejnou sedací soupravu. A dnes je všechno jinak!? Copak takové praktiky náš justiční řád umožňuje?

Jak je to možné, když jsem o dluzích své – nyní již bývalé - manželky nic nevěděl, nikde jsem nic nepodepsal, nikdo mě o ničem neinformoval a teď bych je měl splácet až do konce života? Ano, udělal jsem chybu, že jsem se před těmi 25 lety nerozvedl a že nedošlo k majetkovému vypořádání.

Ale už se stalo. V současné době činí dluhy mé bývalé ženy již více než půl milionu. Jsem z toho zoufalý, na právníky nemám a vůbec nevím, jak mám danou situaci řešit a zda se vůbec někde dovolám spravedlnosti.

Milan

Odpovědnost za dluhy je na obou manželech

  • Milanův příběh potvrzuje základní zásadu práva - neznalost zákona neomlouvá. Uzavřením manželství vzniká ze zákona tzv. společné jmění manželů (SJM, dříve bezpodílové spoluvlastnictví manželů), do něhož spadají aktiva, ale i pasiva nabytá jedním z nich nebo jimi oběma společně během trvání manželství.
  • Nezáleží tak na tom, zda manželé spolu žijí, či nikoli. Podle zákona jsou manželé a jejich majetkové vztahy se řídí občanským zákoníkem.
  • Základní podmínka pro to, aby konkrétní dluh náležel do SJM, je, aby vznikl za trvání manželství. Do SJM spadají i dluhy, které vznikly v době rozvodu, neboť SJM zaniká až právní mocí rozsudku o rozvodu.
  • Jediná Milanova obrana může být, že ze zákona do SJM nepatří závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, jež převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.
  • V praxi však vzniká spor jak tuto míru hodnotit, tedy zda přihlédnout k průměrným, objektivním, převažujícím majetkovým poměrům ve společnosti, či vyjít z konkrétní finanční situace manželů.
  • Milan sám říká, že udělal chybu. Má pravdu, neboť pokud se včas nerozvedl, nese odpovědnost za dluhy vzniklé za manželství společně a nerozdílně. Je nutné si uvědomit, že ani sám rozvod (v případě tzv. sporného rozvodu) nestačí, je nutné vypořádat zejména SJM včetně závazků.