Záhadná malba

Nástěnná malba zdobí budovu pošty ve Springfieldu ve Spojených státech. Stala se předmětem spekulací poté, co zvídaví nadšenci konspiračních teorií objevili zvláštní detail, který je její součástí. 

Malba zachycuje příchod osadníků do Springfieldu ve dvacátých letech 19. století. To by nebylo nic zvláštního, pokud by jedna z postav nedržela ve své ruce předmět, který až příliš připomíná současný smartphone.

Jedná se o postavu indiána oděného v tradičním oděvu, jehož hlavu zdobí peří. Uprostřed chaosu, který nastal při příchodu osadníků, tato domorodá postava svírá obdélníkový plochý předmět připomínající chytrý telefon.  

Právě tento detail na obraze vytvořeném v roce 1937 podnítil konspirační teoretiky k domněnce o možném cestování v čase a vyvolal otázky o jeho původu.

Odborník na umění Brian Anderson však nabízí alternativní vysvětlení této záhady: „Nemusí jít o skutečný chytrý telefon, jde pouze o podobnost tvaru a velikost, jakou chytré telefony mají. Možná se jedná o zrcátko, se kterým se při podobných setkáních často obchodovalo," a dodává: „Indián možná pozoruje svůj vlastní obraz, proto to vypadá, jako by držel telefon."

Co drží indián?

Ačkoli podivný obraz vyvolal konspirace o cestování časem, mnozí historici a odborníci jsou jiného názoru: „Obraz spadá do oblasti romantizovaného uměleckého žánru, což komplikuje jakýkoli definitivní výklad."

Dotyčný předmět mohl být ručním zrcátkem nebo dokonce náboženským textem, vzhledem k obdélníkovému tvaru připomínajícímu starověké rukopisy evangelií," uvedl historik Daniel Crown.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Zatímco konspirační teorie a všemožné spekulace o cestování v čase podněcují fantazii, skutečný význam záhadného předmětu v ruce indiána zůstává nevysvětlený. Dílo z roku 1937 s názvem "Pan Pynchon a osídlení Springfieldu" je dílem italského poloabstraktního malíře Umberta Romana

Ať už jde o důkaz cestování v čase, obchodní artefakt, nebo jen historickou dezinterpretaci, kouzlo obrazu spočívá v jeho schopnosti podnítit zvědavost a debatu napříč generacemi.

Obraz "Pan Pynchon a osídlení Springfieldu" nás vybízí k zamyšlení, na jehož konci je volbou každého z nás, jak se rozhodneme umělecké dílo interpretovat a čemu se nakonec rozhodneme věřit. 

Zdroje: www.express.co.uk, ordonews.com, www.iflscience.com