Svatováclavská zbroj patří ke korunovačnímu pokladu pražského chrámu sv. Víta a dlouho se mělo za to, že byla zhotovena až po Václavově smrti, aby sloužila jako ceremoniální relikvie, pričemž byla možná v průběhu dějin různě upravována, ztrácena a nahrazována. Přecijen je to už více než tisíc let, co byl Václav zavražděn a povýšen na světce. Když však odborníci přilbu a kroužkovou košili podrobili bližšímu zkoumání, s údivem zjistili, že oba předměty byly skutečně vyrobeny na přelomu 9. a 10. století, a rozhodně nešlo jen o památeční suvenýry.

Vyhrazeno pro elitu

Na zvonu přilbice se nachází drobný otvor po úderu nějakou zbraní, kterou mohla být bojová sekera. Znamená to, že někdo tuto přilbu aktivně nosil na hlavě v bitvách a nejspíš si díky ní i zachránil život. Kroužková košile pak svému nositeli sahala až pod kolena a byl k ní připojen pláštík chránící oblast krku. Podle historiků muselo jít o pekelně drahý výrobek dovezený zřejmě z Byzantské říše. Něco takového si ve své době mohl dovolit jen opravdový boháč - například panovník.

Je tedy docela dobře možné, že svatováclavská zbroj skutečně patřila sv. Václavovi a provázela ho v bojích. Záhadu ale představuje část přilby chránící nos. Ta byla prokazatelně z původní relikvie odseknuta a nahrazena novějším dílem někdy na přelomu 10. a 11. století. Nový nánosník byl vyroben ze stříbra a zobrazuje postavu na kříži, což vzhledem ke křesťanskému založení sv. Václava automaticky evokuje představu Ježíše Krista.

Odkazuje k tomu ostatně i Kristiánova legenda, kde se vypravuje, kterak se proti Václavovi vzbouřil kouřimský kníže Radslav. Mezi družiníky obou knížat se strhla krvavá řež, kterou ukončilo až rozhodnutí o čestném souboji muž proti muži. Radslav ze souboje ale ihned vycouval, protože na Václavově čele spatřil zářící svatý kříž. Světci padl k nohám a obrátil se na víru.

Nečekaný původ

Teoreticky ho mohl vystrašit Václavův nánosník; protože se nám ale jeho originál nedochoval, nevíme, jak vypadal. K dispozici máme jen jeho náhradu, u které ani není jisté, zda je vůbec křesťanským symbolem. Byla totiž vyrobena ve Skandinávii - a někteří znalci tvrdí, že neznázorňuje Krista přibitého na kříž, nýbrž severského boha Ódina připoutaného k posvátnému stromu Yggdrasilu.

Řetězcový ornament nad hlavou tajemné postavy se navíc shoduje s motivy užívanými na sponách opasků, které nosívali Vikingové. Co je ještě pozoruhodnější, podobné ozdoby na přilbách Vikingů měly dle pohanské víry Seveřanů chránit bojovníky a odhánět od nich démony - už pouhý pohled na ně zaháněl nepřátele na útěk... Vypadá to, jako by tu existovala paralela s epizodou o vzbouřenci Radslavovi.

Samozřejmě to neznamená, že byl svatý Václav ve skutečnosti Vikingem. Podle historiků to spíš vypovídá o prolínání nově přijaté křesťanské víry s pohanskými tradicemi, které bylo pro raný středověk typické. Nikdo ovšem nečekal, že se tak zářný příklad objeví na svatováclavské relikvii. Historikové mají zkrátka stále o čem přemítat.


Zdroje: https://www.idnes.cz/, https://www.extrastory.cz/, https://cs.wikipedia.org/