www.zlate-mince.cz, epochaplus.cz, www.hrad.cz, english.radio.cz

Svatý Václav je na mnoha dobových uměleckých dílech zobrazen ve své přilbici, která tak upoutá pozornost každého, a to i proto, že žádný jiný z Přemyslovců s podobnou přilbicí zobrazován nebyl. Tato přilba je důležitým důkazem pro historiky a archeology, kteří se snaží pochopit kulturní a náboženskou výměnu, k níž docházelo v období středověku. Různé prameny informací poskytují různé pohledy na historii a význam svatováclavské přilby a mohou být užitečné pro další výzkum tohoto fascinujícího historického artefaktu.

Vědci však zjistili, že přilba by mohla mít co do činění s Vikingy. Na zajímavé video v češtině se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

„Přilba proti pohanům“

Přilba nese jméno svatého Václava, legendární postavy, která byla v 10. století českým vévodou. Podle tradice pro něj přilbu zhotovila jeho matka Drahomíra, která byla vikingského původu. Přilba prý byla jedním z předmětů, které svatý Václav nosil během bojů proti pohanským kmenům ohrožujícím český stát. Tato helma byla původně nezdobená a bez nánosníku a zřejmě byla majetkem Přemyslovců, snad i knížete Václava. 

Prameny uvádějí, že nánosník na přilbici nechala dodělat kněžna Emma, manželka Boleslava II., a vyrobil jej kovář na severu Evropy. Za svou práci dostal štědrou odměnu.

Postava zobrazená na nánosníku přilby byla vždy interpretována jako Kristus, a tak byla v 10. století i chápána. Ukázalo se však, že je nejspíš zobrazením boha Odina, oštěpem připevněného ke stromu a s řevem sbírajícího runy.

Někteří odborníci se proto domnívají, že přilbu vyrobili vikingští řemeslníci, kteří byli ovlivněni křesťanskou kulturou. Vikingové byli v období středověku známí svou zručností ve zpracování kovů a často byli najímáni jako žoldnéři různými panovníky v Evropě. Přilba mohla být vyrobena vikingskými řemeslníky, kteří pracovali ve službách českého státu.

Symboly na přilbě souvisí s bohem Odinem

Přilba byla poprvé doložena na počátku 14. století, kdy byla zaznamenána v klenotnici svatovítské katedrály v Praze, kde zůstala dodnes. Přilba je vyrobena ze železa a bronzu a je zdobena složitými vzory, o nichž se předpokládá, že byly vytvořeny technikou repoussé, což je metoda tvarování kovu kladivem z rubové strany.

Jedním z nejvýraznějších rysů přilby je přítomnost různých symbolů, o nichž se předpokládá, že souvisejí se severským bohem Odinem. Mezi tyto symboly patří had, vlk, drak a havran. Odin byl například často zobrazován v doprovodu svých dvou vlků, Geriho a Frekiho, zatímco havran byl považován za jeho posla.

Na přilbě je také vyobrazen muž s jedním okem, což je další odkaz na Odina. Podle severské mytologie Odin obětoval jedno ze svých očí, aby získal vědění a moudrost. Muž s jedním okem na přilbě může být vyobrazením Odina, nebo se může jednat o vyobrazení svatého Václava, který byl znám jako zbožný křesťan.

Kristus a Odin

Přilbice ukazuje, že mezi Kristem a Odinem by mohla být souvislost. Motiv samotného Krista, který však není přibit na kříži, ale spoután provazy, je velmi známý ze skandinávského prostředí raně křesťanského období. Nikde jinde se nevyskytuje.

Také podivný pletencový ornament nad Kristovou hlavou odpovídá motivu z mnohých vikingských opaskových nákončí a stejně tak znázornění Kristových otevřených úst je pohanským prvkem, který se objevuje na vikinských v 8. století. Děsivě otevřená ústa měla děsit démony, a tak odvracet od bojovníka nebezpečí. Na Václavově přilbici tak Kristus převzal tuto roli od starých germánských božstev. Anebo je i možné, že se nejedná vůbec o Krista, ale přímo o Odina, jak jsme zmínili výše.

Další teorie

Jiní historici se domnívají, že přilbu vyrobili slovanští řemeslníci, kteří byli ovlivněni vikinskou kulturou. Slované byli skupinou kmenů, které obývaly oblast dnešní České republiky, Slovenska a Polska. Byli v kontaktu s Vikingy a mohli převzít některé jejich kulturní a náboženské zvyky.

Bez ohledu na svůj původ je přilba svatého Václava pozoruhodným artefaktem, který nabízí cenné poznatky o kulturní a náboženské výměně, k níž docházelo v období středověku. Její složité vzory a záhadné symboly svědčí o zručnosti a kreativitě řemeslníků, kteří ji vyrobili, a dodnes fascinuje historiky a archeology.