Vědecký tým složený z archeologů a forenzních expertů, kteří zkoumají objev datovaný do období kolem roku 1940 př. n. l., pracuje v německém městě Halle v Sasku-Anhaltsku. Kostru prince, jenž zemřel před 3 846 lety, znovu a znovu podrobují nejrůznějším zkoumáním. Poslední z nich odhalila, že některá zranění nalezená na kostech prince svědčí o tom, že se možná jednalo o politickou vraždu v dějinách. Princ byl zřejmě zavražděn rukou zkušeného válečníka.

„Panovník byl útokem nic netušící a překvapený. Je docela dobře možné, že se podobně jako Julius Caesar ve starověkém Římě stal obětí spiknutí, protože útočník musel být důvěryhodnou osobou z jeho blízkosti, možná dokonce příbuzný, přítel nebo osobní strážce," uvádí jeden z vědců, Harald Meller.

Nebeský disk a princovy ostatky

Od doby, kdy byly kosterní pozůstatky nalezeny, na nich neustále pracují vědci, aby si ověřili hypotézy a zjistili o knížeti z Helmsdorfu co nejvíce. Zcela novým poznatkem je totiž to, že nedaleko od místa nálezu princových ostatků byl nalezen i tzv. Nebřský nebeský disk. Tento nebeský disk z Nebry je naprosto ojedinělým archeologickým nálezem, starým 3 600 let! Bronzový disk vykládaný zlatými symboly poukazuje na bohaté znalosti astronomických jevů ve své době. A právě kostra knížete z Helmsdorfu byla objevena v mohyle Leubinger, kde byl nalezen i zmíněný disk. Mají spolu tyto dva nálezy souvislost?

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Únětická kultura

Poté, co byly oba nálezy uvedeny do souvislostí, začalo být princovo tělo forenzně zkoumáno. K tomu přispěl i příspěvek Kaia Michela a Haralda Mellera. Spoluautoři vydali totiž novou knihu o záhadném nebeském disku z Nebry, jenž byl pomocí detektoru kovů nalezen v Sasku v roce 1999.

Zpracování disku hovoří o vyspělosti pravěké kultury. „Únětická kultura doby bronzové, která disk vyrobila, byla první vysokou kulturou, která se vyvinula severně od Alp. V konečném důsledku máme co do činění s jedinými známými pozůstatky někoho, kdo je přímo spojen s nebeským diskem z Nebry. A pokud můžeme soudit, našli jsme nyní důkaz o nejstarší politické vraždě v dějinách," uvedl jeden z nálezců, Kai Michel.

Brutální plánovaná vražda

Tým vědců se na základě zkoumání pokusil zrekonstruovat princovy poslední okamžiky. Ukázalo se totiž, že princova zranění svědčí o promyšlené vraždě. „Princ mohl být útočníkem překvapen a pokusil se bránit," uvádí Michel. Zavražděné tělo pravěkého prince bylo později pohřbeno lidem únětické kultury v "mohyle Leubinger", kde byl objeven i Nebřský disk.

Princova zranění byla objevena již před zhruba dvaceti lety, ale nic více v té době nebyli experti schopni odhalit. Až o 19 let později byla s určitostí ověřena četná zranění na jeho kostech. "Podařilo se nám ověřit tři jasná zranění kostí, i když jich bylo jistě daleko více. Všechna tři, která jsme potvrdili, byla smrtelná. Vražednou zbraní mohla být dýka, jejíž čepel by musela být dlouhá nejméně 15 centimetrů."

Tři smrtelná zranění

Kostra prince byla zdemolována šesti milimetrovou a tři milimetry hlubokou ránu v jedenáctém hrudním obratli, jíž asi způsobilo zranění nožem, jež princi ušetřil silný a zkušený válečník. Ukazuje se, že se jednalo zřejmě o vraždu, kdy princ stál u zdi, nebo dokonce ležel na podlaze. Bodnutí přerušilo tepny, takže bylo jednoznačně smrtelné.

Druhé fatální zranění bylo nalezeno nad a za klíční kostí, takže rozštíplo princovu levou lopatku a pravděpodobně vážně poranilo žíly a části plic. Podle vědců by takto jednal a konal zkušený gladiátor, je tedy jasné, že vražda a útok nebyly náhodné.

Zdroje:

www.bbc.co.uk, www.ancient-origins.net, en.wikipedia.org/wiki/Nebra_sky_disc,