Předpovědi záhadných a většinou velmi kontroverzních „cestovatelů v čase“ většinou budí spíše úsměv na tvářích. Jenže tentokrát je tomu trochu jinak. Jeden z těch nejznámějších návštěvníků budoucnosti totiž varuje nás všechny. Ví, co Země potřebuje, a jeho názory se shodují v mnohém s tím, co říkají vědci.

Země se bude potýkat s mnoha katastrofami

Vědci varovali, že počet přírodních katastrof by se mohl v budoucnu zvýšit v důsledku klimatických změn. Dokonce i Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) předpovídá, že extrémní projevy počasí, jako jsou vlny veder, sucha a bouře, budou častější a intenzivnější. Zvyšující se hladina moří a tání ledovců by navíc mohly vést k častějším záplavám v pobřežních oblastech. Zkáza způsobená přírodními katastrofami může mít za následek značné hospodářské ztráty, vysídlení lidí a ztráty na životech. Na jednu z děsivých předpovědí se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Cestovatel v čase varuje – už za dva roky!

Tváří v tvář těmto předpovědím přidal kontroverzní cestovatel v čase, @timevoyaging, který tvrdí, že pochází z roku 2714, své vlastní varování. V rozhovoru uvedl, že Země je v nebezpečí a je třeba okamžitě jednat. Tvrdí, že cestoval zpět v čase, aby varoval lidi před budoucností, a my musíme jednat hned, abychom zabránili katastrofickým událostem, které nás čekají.

Tento cestovatel v čase již v minulosti učinil předpovědi, které byly odborníky značně zesměšňované. Jeho nejnovější varování před nebezpečím přírodních katastrof však vědci rovnou nezavrhují. Mnoho odborníků se totiž shoduje na tom, že musíme přijmout opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a připravit se na budoucí přírodní katastrofy.

Shoda je zarážející

Očekává se, že četnost a intenzita přírodních katastrof se v důsledku změny klimatu zvýší. Například hurikány budou pravděpodobně intenzivnější, se silnějším větrem a vydatnějšími srážkami. To může vést k záplavám a sesuvům půdy, což může mít za následek značné škody na majetku a ztráty na životech. Kromě toho se v důsledku teplejších a sušších podmínek zvyšují četnost a závažnost lesních požárů. Tyto požáry mohou zničit obydlí a stanoviště, vysídlit volně žijící zvířata a lidi.

V zájmu řešení rostoucí hrozby přírodních katastrof vyzývají odborníci k přijetí opatření na úrovni jednotlivců i vlád. Musíme snížit naši uhlíkovou stopu a přejít na obnovitelné zdroje energie a vlády musí investovat do infrastruktury a opatření připravenosti na katastrofy, jako je výstavba mořských zdí a zlepšení evakuačních plánů. Nezbytná jsou také opatření na ochranu biologické rozmanitosti a přírodních stanovišť, která mohou pomoci zmírnit dopady změny klimatu.

Předpovědi zvýšené četnosti přírodních katastrof v blízké budoucnosti jsou znepokojivé, ale nikoliv neočekávané. Změna klimatu je skutečnou hrozbou, kterou je třeba urychleně řešit. Varování cestovatele v čase může být kontroverzní, ale potřeba jednat je jasná. Musíme spolupracovat, abychom snížili náš dopad na životní prostředí a připravili se na budoucnost.

Zdroje: www.dailystar.co.uk, www.pbs.org