Možnost vlastnictví ženské otrokyně je jedním z lákadel, kterými Islámský stát láká nové přívržence. Mnozí muži zvažující členství v ISIS však mají pochybnosti o tom, zda se koupí a znásilněním ženy nedopustí hříchu, zvláště pokud byli vychováni v přísných muslimských komunitách. Předáci radikálního hnutí proto přišli s vlastním výkladem Koránu a shrnuli ho v manuálu, který má bojovníky ujistit o tom, že trh se ženami má Alláhovo požehnání.

Aby výklad radikálních duchovních připadal muslimům věrohodný, zotročovat se mohou pouze bezvěrkyně, a to zejména jezídské a kurdské ženy, k nimž Islámský stát nechová pražádnou úctu. Na trh s otroky je možné přivést také křesťanky a Židovky, pokud byly zajaty během boje.

Manuál otrokářům udává pravidla, jak se zajatými ženami zacházet; majitel by měl být k ženě například milý a nevykonávat na ní islámem zakázané praktiky. K milostnému styku sice může přinutit i velmi mladou dívku, ale jen pokud je k tomu dostatečně "zralá". Její zralost nicméně posuzuje on sám.

Dva muži sice mohou mít jednu ženu ve společném vlastnictví, ale v tom případě s ní nesmějí mít sex. Jestliže naopak jeden muž vlastní dvě ženy, může s nimi obcovat, jak se mu zlíbí, ale jen za předpokladu, že nejde o matku a dceru nebo dvě sestry. Kdyby otrokyně byly v takto blízkém příbuzeneckém vztahu, k souložení si musí vybrat jen jednu z nich.

Není však jisté, zda se tato příručka radikálních islamistů dodržuje v praxi. Jezídky, kterým se ze zajetí Islámského státu podařilo uprchnout, totiž popisují hromadné znásilňování a brutální zacházení, jehož detaily se ani neodvažují líčit. Mnohé si kvůli ponížení a traumatu sáhly na život. Vzácně dochází k případům, že muž daruje otrokyni svobodu. Taková žena obdrží soudně ověřený doklad o tom, že je svobodná a může se vrátit ke své rodině. Na cestě domů ji pak hlídky ISIS nesmí zastavit a znovu unést.

Islámský stát se obchodování se ženami hned tak nevzdá, protože jde o důležitou součást jeho příjmů. Zato islámští předáci z jiných koutů světa se od této praktiky razantně distancovali. "Islámský stát nemá s islámem nic společného," prohlásil profesor Abdel Fattah Alawari z univerzity v Káhiře. "Překroutili tisíc let staré verše, které původně chtěly otroctví naopak vymýtit. Islám se zrodil v době, kdy otroctví bylo běžnou praxí starověkých civilizací, a od začátku stál proti němu," dodal profesor.