Lámání stonků

Lámání stonků u brambor skutečně pomáhá zlepšit jejich kvalitu při sklizni a celkově má vliv na množství brambor, které sklidíte. 

Krom toho se díky lámání stonků snižuje riziko chorob a mechanického poškození. Lámání stonků u brambor ale není nic nového. Jde o metodu, která je známá poměrně dlouho. 

Má své kořeny v agronomických postupech. Ty byly pečlivě vyvinuté tak, aby se růst brambor optimalizoval a výsledná produkce brambor byla co možná nejvyšší.

A co to vlastně v praxi znamená? Zlomit stonek u brambory spočívá v částečném nebo úplném odstranění nadzemní části rostliny během období vegetace. Je ale nutné provádět tuto techniku ve chvíli, kdy jsou hlízy dostatečně vyvinuté a zlomením se podpoří jejich další růst a zrání. 

Lámání stonků u brambor pak přináší celou řadu výhod. Hlavní výhodou tohoto postupu je fakt, že se jím zamezí jakémukoliv šíření chorob. 

Proč je důležité

Brambory jako takové jsou k chorobám poměrně náchylné. Nejvíce je pak ohrožují bakteriální a houbové infekce. Ty do brambory většinou pronikají přes listy a stonky. 

Správné pěstování brambor:

Zdroj: Youtube

Jakmile tedy stonek brambory zlomíme, zamezíme riziko těchto infekcí a podpoříme zdravější růst hlíz. Dalším významným faktorem je zlepšení kvality hlíz. Zlomením stonku se energie z něj přesune z nadzemního růstu do tvorby a zrání hlíz.

Výsledkem tohoto postupu budou nejen kvalitnější, ale také větší brambory. To s sebou nese další benefit. Tyto brambory jsou méně náchylné k poškození během sklizně a v době skladování déle vydrží. 

Pokud vás tato metoda zajímá, měli byste vědět, kdy je na lámání stonků nejlepší čas. Vhodným obdobím jsou tři až čtyři týdny před plánovanou sklizní. 

Právě tehdy jsou hlízy dostatečně vyzrálé a tvrdé. Mají tedy vhodné předpoklady pro odolnost a skladovatelnost. Lámání stonků by měl skutečně znát každý zahradník. Je však potřeba postupovat tak, aby nepoškodil hlízy a nezpůsobil rostlinám nadměrný stres.

Jakmile jsou stonky brambor „zlomené“, stávají se brambory lépe skliditelnými. To v praxi znamená, že se snižuje riziko mechanického poškození během sklizně. Sklízecí stroje zachytí bramboru bez stonku snadněji a s menším rizikem případného poškození samotné hlízy. 

Zdroje: gardeninghabits.com, www.quora.com, www.gardeningknowhow.com