Psí řeč

Přestože důvody tohoto psího gesta vědcům dlouho unikaly, nedávno se konečně podařilo osvětlit fascinující spojitost mezi nakláněním hlavy a kognitivními schopnostmi psů. Vědci z Eötvös Loránd University si původně kladli za cíl prozkoumat dorozumívací schopnosti „psů, kteří se učí vnímat konkrétní hračky.“

Konkrétně zkoumali border kólie a jejich schopnost zapamatovat si a vybavit si názvy mnoha hraček. Tito psi, jako například vynikající Whisky, který si dokázal vybavit úctyhodných 54 z 59 hraček, vykazovali jeden společný zajímavý vzorec: charakteristický náklon hlavy před aportováním konkrétní hračky.

V průběhu několika měsíců vědci porovnávali schopnosti těchto psů s kontrolní skupinou 33 psů. Výsledky byly jednoznačné: pouze psi, kteří byli schopni rychlého učení a zapamatování, vykazovali konzistentní náklon hlavy. Toto zvláštní chování se u psů vyskytovalo ve 43 % případů, zatímco u jejich protějšků to byla pouhá 2 %.

Co nám sděluje? 

Výzkumníci se zabývali již existujícími teoriemi týkajícími se nakláněním hlavy a došli k překvapivému výsledku. Psi údajně naklánějí hlavu, aby lépe slyšeli, rozeznávali konkrétní slova nebo tóny, nebo dokonce aby upoutali lidskou pozornost. 

Proč psi naklání hlavu na stranu? 

Zdroj: Youtube

To přimělo vědce k dalšímu zkoumání. Zjistili, že naklánění hlavy není jen náhodný jev. Nadaní psi důsledně nakláněli hlavu stejným směrem, čímž dávali najevo preferovanou stranu, podobně jako lidé upřednostňují levou nebo pravou ruku. 

Toto chování souviselo s mentálním zpracováním informace a soustředěním. Výzkumníci předpokládají, že naklánění hlavy může být u psů viditelným znakem pozornosti a zapamatování. To otevírá zajímavé možnosti pro budoucí výzkum psího chování. 

Pokud i váš psí mazlíček naklání hlavu na jednu stranu, nejde jen o okouzlující gesto. Jde o dokonalý pohled na kognitivní vlastnosti každého psa. Rozuzlení záhady psího náklonu nabízí hlubší porozumění našim milovaným chlupatým přátelům.

Zdroje: www.quora.com, www.sciencefocus.com, www.drjillgoldman.com