Zcela první egyptskou pyramidu nechal postavit v Sakkáře panovník Džoser okolo roku 2600 př. n. l. Jeho následovníci se nechtěli nechat zahanbit a během staletí stavbu pyramid dovedli k dokonalosti, když se jim podařilo původní stupňovitou konstrukci nahradit hladkým jehlanem. Naopak poslední známou pyramidu postavil Ahmose I., jenž Egyptu vládl mezi lety 1550 až 1525 př. n. l.

Ke zcela první egyptské pyramidě vás zavede anglické video:

Zdroj: Youtube

V tichosti na tajném místě

Zhruba tři dekády po Ahmosově smrti si panovník Thutmose I. vybral jako místo svého posledního odpočinku nově vybudované pohřebiště poblíž Théb, na jejichž troskách později vyrostl dnešní Luxor. Není přitom jisté, jestli s tímto nápadem nepřišel už jeho předchůdce Amenhotep I., jehož původní hrobka se dosud nenašla. O Amenhotepovi nicméně víme, že jako první faraon v historii vystavěl svou hrobku odděleně od zádušního chrámu. Zřejmě ho k tomu vedly bezpečnostní důvody. Přes veškerou víru v posmrtný život a faraonské kletby se hrobky již tehdy stávaly žádoucím terčem zlodějů.

Thutmose I. pověřil budováním místa svého posledního odpočinku muže jménem Ineni. Dotyčný stavitel si tehdy poznamenal: "Osobně jsem dohlížel na hloubení skalní hrobky Jeho Veličenstva - nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel."

"Tento záznam samozřejmě naznačuje, že utajení hrálo při stavbě hlavní roli," říká newyorská profesorka umění Ann Macy Roth. Hrobka byla v Údolí králů zkrátka schována mnohem lépe než v útrobách pyramidy, kterou opravdu nešlo přehlédnout.

Hora jako pyramida

Český egyptolog Miroslav Bárta poukázal na zvláštní topografii Údolí králů, jehož vrchol el-Qurn svým tvarem připomíná pyramidu. "Svým způsobem tedy všechny zdejší hrobky byly vlastně umístěny pod pyramidou," uvedl Bárta pro magazín Live Science.

S tím může souviset i rozšířená teorie, že Amenhotep s Thutmosem chtěli jednoduše ušetřit náklady. Stavba pyramid se táhla léta a královskou pokladnu silně zatěžovala. Pro faraony bylo jistě mnohem levnější nechat se pohřbít pod pyramidu přírodní, jakou nabízelo Údolí králů.

Móda pyramid se přesto v Egyptě ještě nějakou dobu udržela. Menší hrobky tohoto tvaru si nechávali stavět bohatí jednotlivci, kteří tím zřejmě chtěli ukázat své vyšší postavení a ekonomickou nadřazenost. Pro faraony už to však byl očividně zbytečný luxus.

Zdroje: https://www.livescience.com/, https://www.huffpost.com/, https://www.theatlantic.com/