Na Zemi kdysi žilo devět druhů lidí, včetně neandrtálců, denisovanů, Homo erectus, Homo rhodesiensis, Homo naledi, Homo luzonensis, Homo floresiensis a jeskynních lidí z rodu Red Deer. Všechny, kromě moderního člověka, ale vyhynuly. Proč?

Vymizení kvůli křížení a migraci

Převládá teorie, že rozšíření druhu Homo sapiens, který se vyvinul přibližně před 260 000-350 000 lety v jižní Africe, sehrálo významnou roli při vymírání ostatních lidských druhů. Když naši předkové migrovali z Afriky, setkávali se s těmito druhy a křížili se s nimi, což nakonec vedlo k jejich vymizení. Předpokládá se, že k procesu vymírání přispěla konkurence o zdroje a území mezi různými lidskými populacemi.

Podívejte se na video, které se této problematice věnuje:

Zdroj: Youtube

Naše jedinečnost

Lidé se ukázali být jedinečně nebezpečným druhem. V průběhu historie jsme ulovili řadu velkých zvířat až k vyhubení, upravili rozsáhlé oblasti půdy pro zemědělství a dokonce změnili klima planety. Lidé mají navíc za sebou dlouhou historii konfliktů, vysídlování a vyhlazování jiných skupin kvůli území. Někteří tvrdí, že tato schopnost násilí, včetně genocidy, je neodmyslitelnou součástí lidské přirozenosti.

Zatímco někteří líčí rané společnosti lovců a sběračů jako mírumilovné, důkazy z terénních studií, historických zpráv a archeologie naznačují, že války a násilí byly v primitivních kulturách intenzivní, všudypřítomné a smrtící.

Raní Homo sapiens pravděpodobně disponovali důmyslnými zbraněmi, pokročilými nástroji a schopností abstraktního myšlení a komunikace, což jim mohlo poskytnout výhodu v konfliktech s jinými lidskými druhy.

Proces byl postupný

Vyhubení těchto jiných lidských druhů mohlo být spíše výsledkem jakési války než koordinovaného úsilí. Homo sapiens postupně vyčerpával své protějšky nájezdy, přepady a územními konflikty a nárokoval si jejich území. Zatímco vyhynutí neandrtálců a dalších druhů trvalo tisíce let, setkání a křížení s Homo sapiens se ukázalo jako jejich konečná zkáza.

Vzhledem k neúplnosti fosilního záznamu je obtížné plně pochopit dynamiku těchto vymírání. Genetické důkazy však ukazují, že ke křížení docházelo před vymizením ostatních druhů, což naznačuje, že vymizely po setkání s Homo sapiens.

Ve vesmíru nejsme sami

Dnes, kdy přemýšlíme o možnosti inteligentního života jinde ve vesmíru, je chmurnou úvahou, že jsme kdysi koexistovali s jinými lidskými druhy, ale naše přítomnost a soutěživost vedly k jejich vyhynutí. To nám důrazně připomíná možné důsledky našich činů a důležitost toho, abychom zvažovali, jaký dopad máme na své okolí a bližní.

S tím souvisí i nedávná studie, která naznačuje, že významnou roli při vymírání těchto dávných druhů homininů mohla sehrát změna klimatu. Výzkum ukazuje, že náhlé změny klimatu, jako jsou nižší teploty nebo změny ve srážkovém režimu, se shodovaly s vymizením některých druhů. Tato zjištění slouží jako varovný příběh, protože se dnes potýkáme s důsledky klimatických změn způsobených člověkem.

Zdroje: theconversation.com, www.sciencealert.com, www.newscientist.com, www.sapiens.org