Archeologické důkazy naznačují, že cesty neandrtálců a Homo sapiens se začaly rozcházet asi před 600 000 lety. Náš druh se vyvíjel v Africe, naši bratranci obývali Eurasii. Jak naznačuje nedávný výzkum fosilií z řecké jeskyně Apidima, člověk moudrý se do Evropy dostal již před více než 200 000 lety. Další vlny migrace se odehrály před sto, šedesáti a čtyřiceti tisíci lety.

Homo sapiens však v průběhu své cesty neputoval pustou krajinou. Velmi záhy narazil na tlupy zvláštních pralidí s výraznými nadočnicovými oblouky a širokým nosem. Možná i tento exotický vzhled přispěl k tomu, že došlo k mezidruhovému křížení.

Proč vymřeli neandrtálci?

„Již dříve byly vzájemné sympatie prokázány analýzami DNA," říká vedoucí výzkumu, profesor Chris Stringer. „Začlenění neandrtálců do genofondu moderního člověka ale podle nás vedlo k jejich vlastnímu vymýcení." (Zdroj: www.nhm.ac.uk)

Stringerova a Krétova hypotéza je založena na skutečnosti, že ačkoli jsou v našem genomu až 2 % neandrtálské DNA, neexistují žádné důkazy o jakémkoli lidském vlivu na neandrtálský genofond z doby před 40 až 60 000 lety.

„Zjednodušeně řečeno. V 32 zatím známých genomech neandrtálců není ani stopy po Homo sapiens. Naše otázka zní proč," vysvětluje vědec. „Nedostatek mitochondriální DNA, která se dědí po samicích, ale naznačuje, že k rozmnožování mohlo docházet pouze při spojení muže neandrtálce a moderní ženy."

Mezidruhová láska

Důležitou roli také mohlo hrát začleňování plodných neandrtálců do skupin člověka moudrého. To mohlo vést k dalšímu snižování jejich populace. „Původní obyvatelé Eurasie byli tzv. geneticky zaplaveni nově příchozími," říká archeolog na Škole lidské evoluce a sociálních změn na Arizonské státní univerzitě C. Michael Barton. (Zdroj: www.researchgate.net)

Zdroj: Youtube

Tato praxe je dobře známou příčinou vymírání rostlinných a živočišných druhů. „V ochranářské biologii tomu říkáme zánik hybridizací. Když v endemické populaci dochází k interakci se sousedními obyvateli, má tendenci se s ní smísit a zaniknout. Tak to mohlo být i u neandrtálců," vysvětluje vědec.

Zdroj:

www.interestingengineering.com, www.nationalgeographic.com, www.sciencemag.cz