Vztahová psychologie je obor, který se zaměřuje na studium lidské interakce. Zahrnuje širokou škálu témat, včetně komunikace, emocionálního spojení, konfliktů, intimity a lásky. 

Často využívá osobnostní testy na principu představ, jež mají odhalit, jak člověk uvažuje, co cítí a co ho motivuje. Tyto techniky byly vyvinuty v rámci humanistické psychologie a psychoterapie, kde se kladl důraz na porozumění osobním zkušenostem a vnitřnímu světu jednotlivce.

Projektivní test „Procházka v lese“ může být užitečný ve více ohledech. Zrcadlí totiž skryté obavy, touhy, konflikty, hodnoty a ideály, které zastáváme v osobním životě, a jimž denně čelíme. Může tak poskytnout cenné vhledy a podněty k sebereflexi.

Své odpovědi si proto zapište. Dlouho nad nimi neuvažujte. Platí, že první myšlenka, jež vás napadne, je hlasem vašeho podvědomí. Výsledky si přečtěte až po provedení testu.

Procházka v lese

Představte si sami sebe, jak jdete lesem. Mezi stromy probleskuje slunce a vlasy vám čechrá jemný vánek. Vzduch voní. Obrátíte se na svého spoluchodce. Kdo to je?

Pokračujete po cestě, když najednou narazíte na zvíře. O jaký druh se jedná?

Pomaličku se k němu blížíte. Co se děje mezi vámi a zvířetem? Probíhá nějaká interakce?

Jak jdete hlouběji do lesa, přijdete na prosluněnou mýtinu, uprostřed které stojí dokonalý dům. Jak je velký? Je oplocený?

Jakmile se ke stavení dostanete blíže, všimnete si, že hlavní vchod je otevřený. Vejdete tedy dovnitř a zamíříte do kuchyně, kde uvidíte stůl. Popište, co je na jeho desce a kolem něj.

Když se rozhlédnete, vyjdete z domu zadními dveřmi do zahrady se zelenou trávou. V ní stojí pohár. Z jakého materiálu je vyroben? Co s ním uděláte?

Na konci zahrady si všimnete třpytu vody. O jakou vodní plochu nebo dílo se jedná?

Pokračujete v cestě dál. Náhle si ale uvědomíte, že abyste se dostali zpět k domu, musíte se dostat přes vodu. Jak to uděláte? Jak moc jste se namočili?

Odpovědi

Osoba, se kterou jdete, je nejdůležitějším člověkem ve vašem životě. Velikost zvířete je reprezentativní pro vnímání závažnosti vašich problémů a vaše interakce s ním zrcadlí, jak se s nimi vypořádáváte - buď pasivně nebo aktivně.

Rozměrnost vašeho domu snů odhaluje, jak velké jsou vaše ambice řešit nepříjemnosti. Pokud nebyl oplocen, jste otevřená osobnost. V případě, že ho obklopovala překážka, preferujete soukromí.

Když byl stůl v kuchyni prázdný, bez jídla, vázy s květinami nebo dekorací, může to znamenat, že čelíte osobnímu neštěstí.

Pohár v trávě zase symbolizuje, jak silné je pouto k člověku, se kterým jste šli na procházku. Například papír se brzy rozpadá. Naopak keramika nebo sklo jsou trvanlivé a křehké. Kov, dřevo a plast naznačují silný a dlouhotrvající vztah. To, co s ním uděláte, reprezentuje váš postoj k této osobě.

Velikost vodní plochy souvisí s velikostí vaší sexuální touhy nebo touhy po intimitě. Namočení symbolizuje, do jaké míry jsou pro vás důvěrnosti důležité.

Zdroje: www.powerofpositivity.com, www.stevenaitchison.co.uk, www.verywellmind.com