Proroci měli přijít k lidem Anishinaabe, tedy skupině kulturně příbuzných domorodých národů obývající oblast Velkých jezer v Kanadě a Spojené státy, v době, kdy žili spokojeně a bez konfliktů. Indiánům zanechali sedm předpovědí o tom, co přinese budoucnost. Každá vize se nazývá Ohněm a odkazuje na určité období.

První tři proroctví popisují osídlení Želvího ostrova, kterým byla označována Severní Amerika. Lidé měli hledat krajinu ve tvaru želvy, kde začíná i končí cesta se sedmi zastávkami. Lidé Anishinaabe tak prý opustili pobřeží Atlantiku a hromadně se přesunuli do vnitrozemí.

Proroctví sedmi ohňů

„Naší budoucnost poznáte podle tváří bílých lidí,” řekl čtvrtý věštec. „Pokud přijdou jako bratři, dva národy se spojí a vytvoří jeden mocný celek. Jestliže ale světlá rasa bude v dlaních svírat zbraně, nastane utrpení. Jejich srdce je naplněno touhou po bohatství této země.” 

Historické prameny uvádějí, že kolonizace Severní Ameriky probíhala od 16. století. Angažovali se v ní Španělé, Angličané, Francouzi, Nizozemci a v menší míře také Švédové a Rusové. Toto období se vyznačuje jak krutými boji o vlastnictví půdy mezi konkurenčními kolonisty, tak válkami s domorodými Američany. O nich mluví Pátý oheň.

Šestý prorok následně popisoval zánik tradičních hodnot Indiánů. „Vnuci a vnučky se obrátí proti Starším a ti tak ztratí smysl života,” varoval. O matoucích časech Šestého ohně se říká, že mezi Anishinaabe přišla skupina vizionářů, kteří řekli náčelníkům, aby svá moudra zapsali a umístili je do vydlabaného stromu. Až přijde čas, kdy se domorodci budou moci vrátit ke svému náboženství, budou objeveny.

Budoucnost lidí podle Indiánů

Sedmý prorok se od ostatních lišil. Byl mladý a v očích měl zvláštní světlo. „Nastane éra nových lidí,” předpovídal. „Ti se budou vracet po svých stopách. Jejich kroky je zavedou ke Starším, jež požádají, aby je vedli. Pokud budou ve svém pátrání pokračovat, dojde ke znovuzrození národa Anishinaabe. Světlá rasa bude mít také na výběr.”

Věštec upozorňuje, že se objeví dvě cesty. Jedna bude zelená a lákavá, druhá černá a chůze po ní bude utrpení. Bílí lidé si ale nesmí vybrat ani jednu. Místo toho by se měli vrátit, aby stejně jako Indiáni získali zpět moudrost těch, již přišli před nimi. Pak je čeká Osmý oheň věčného míru, lásky, bratrství a sesterství. „Pokud ale vstoupí na cesty, přijde zkáza, utrpení a smrt všech na Zemi.

Zdroj: Youtube

Domorodci vysvětlují, že v tomto proroctví se člověk musí rozhodnout mezi materialismem a spiritualismem. Když si vybere duchovnost, přežije.

Zdroj:

www.en.wikipedia.org, www.wabanaki.com, www.roncesvallesvillage.ca