„Až se železná cesta dotkne kraje lesa, začne válka, jež bude trvat dvakrát dva roky. Bojovat se bude v kovových pevnostech. Poté přijde čas, kdy peníze nebudou mít žádnou hodnotu," varoval Stormberger téměř sto let před vypuknutím prvního globálního konfliktu v moderních dějinách.

Přesnost jeho predikce je zarážející. V červenci roku 1914 byla v Bavorsku otevřena nová železniční trať. V ten jistý měsíc a rok se rozhořela válka, trvající čtyři roky. V ní byly poprvé nasazeny nové zbraně - tanky. Jen jedenáct let poté přišla tzv. velká deprese, která byla největší ekonomickou krizí 20. století.

Stormbergerovo proroctví

Ve svých vizích viděl pastýř i další budoucnost. „Za dvě nebo tři desetiletí přijde druhé, ještě větší vraždění, do něhož se zapojí téměř všechny národy světa. Z nebe spadne oheň a mnoho velkých měst bude zničeno," předvídal druhou světovou válku a bombardování významných metropolí.

Konflikty však podle chudého pasáčka krav neskončí. Předpovídal třetí střet, ještě masivnější než ty předchozí. To, že přichází, poznáme snadno. „Ženy budou chodit v kalhotách a muži zženští tak, že budou od svých manželek k nerozeznání." Krajina bude zastavována vysokými i nízkými domy, příroda ničena.

V tu dobu přijde „Velké odklízení". Podle proroka se bude bojovat zcela novými zbraněmi, které za den zabijí více mužů než ve všech předchozích válkách. „Lidé nebudou vědět, co se děje. A ti, již to vědí, budou umlčeni."

Stormberger o třetí válce

„Všechno bude jiné než předtím," zoufal si věštec. „Třetí válka bude koncem mnoha národů. Bavorská země bude zpustošena, Čechy smeteny ze zemského povrchu. Přes všechna tato místa totiž prošli Rudí... ne Francouzi, ale Rudí.“

Podle jasnovidce se zachrání jen ti, kteří se schovají v lesích Fuchsenriegel nebo na kamenném hradě Falkensteinu. Ten byl ale v 18. století využíván jako zásobárna levného stavebního materiálu a dnes je zpustlý. Ti, již přežijí se ale mohou těšit z lepší budoucnosti.

„Lidé dostanou tolik půdy, kolik potřebují. Stavět budou nové a krásnější domy. Zase se obrátí v Boha a budou ho chválit. Les znovu poroste bez války a smrti.“

Zdroj:

www.marianland.com, www.enigmaplus.cz