Prostý pasáček krav žil v Rabensteinu asi v letech 1753 až 1834. Říkal o sobě, že obrazy budoucnosti, pokrývající širokou škálu témat, k němu přicházely ve snech a transu. Dodnes není jasné, kdo je zaznamenal. Skeptici proto upozorňují, že jeho proroctví byla během desetiletí přikrášlená. I přesto zarážejí svou přesností.

Věštby Matthiase Stormbergera

Stormberger měl předpovědět rozvoj železnice, „auta bez koní a hřídele i létající lidi.” Svým třetím okem také spatřil začátek první světové války. „Až se železná cesta dotkne kraje lesa, začne válka trvající dvakrát dva roky. Bojovat se bude v železných pevnostech.”

Tento popis nedává kritikům spát. V červenci roku 1914 byla mezi Kalteneckem a Deggendorgem otevřená nová železniční trať. V ten jistý měsíc vypukl čtyřletý rozpor, v němž byly nasazeny nové zbraně - tanky. Věštec se zároveň zmínil o ekonomické krizi, příchodu červených čepic, lidech utíkajících do exilu a dalších dvou globálních konfliktech.

„Dvě nebo tři desetiletí po Velké válce nastane druhá, ještě větší. Zapojí se do ní téměř všechny národy světa,” varoval. „Když skončí, přijde třetí všeobecný požár. Ten rozhodne o všem. Zbraně budou zcela nové, proto za jeden den zemře ještě více mužů. Stanou se velké přírodní katastrofy a lidé nebudou vědět, co se děje. Ti, kteří ano, budou umlčeni,” předpovídal. 

„Vy, mé děti tuto neplechu nezažijete, ani vy, moje vnoučata. Ale třetí generace ano,” naznačil dobu, kdy se „Země stane hřbitovem.” Přicházející třetí válku ohlásí „ženy, které budou chodit v kalhotách, zženštilí muži a rozvoj stavitelství.”

Konec světa

Podle proroka bude bavorská země zpustošena a Čechy kompletně smeteny ze zemského povrchu. Přes všechna tato místa totiž projdou Rudí. „Ne Francouzi, ale Rudí,“ zoufá si. Zachrání se pouze ti, kteří utečou do lesa Fuchsenriegel nebo na kamenný hrad Falkenstein a budou mít „železnou hlavu”.

Zdroj: Youtube

Děsivé Stormbergerovo proroctví tímto nekončí. „Nad zemí prohučí divoký hon s ohněm a sírou. Lidé onemocní a nikdo jim nedokáže pomoci. Ti, kteří přežijí, se mohou těšit z období naděje.” Věštec naznačil, že se opět objeví víra v Boha a svatí muži budou konat zázraky. Nastane doba míru a pokoje, ze starých budov vyrostou kopřivy a celý svět bude čelit období naděje.

Zdroje: www.endtimemanna.org, www.marianland.com, www.catholicprophecy.org