Spoléhání se na pomůcky napovídá mnohé o inteligenci a kognitivních schopnostech. Konvenční výzkum o evoluci naznačoval, že jako první používal nástroje Homo habilis neboli člověk zručný. Ten žil před 2,3 až 1,4 miliony lety na území východní Afriky. Nalezené artefakty jsou známé jako archeologická kultura Oldovan.

Kamenné industrie se vyznačují jednoduchou konstrukcí. Opracovávány byly většinou říční oblázky, do nichž se udeřilo těžším předmětem. Vznikly tak úštěpy s ostrými hranami a často i se špičkou. Ty se nejčastěji využívaly k porcování zbytků zvěře ulovené velkými šelmami.

První pravěké nástroje

Objev více než 150 kladiv, kovadlin a nožíků, které pravděpodobně pomáhaly s louskáním ořechů, vydlabáváním hlíz a porcováním, na archeologickém nalezišti Lomekwi 3 v Keni ale může přepsat historii.

Nástroje byly datovány do doby před 3,3 miliony let. Předchází tak vzniku rodu Homo zhruba o milion let. „Artefakty vrhají světlo na dříve neznámé chování homininů a mohou nám říct hodně o kognitivním vývoji našich předků," říká archeoložka Sonia Harmand. „Zároveň se také ukazuje, že jejich výroba nemusí souviset s pravěkými kulturami."

Užívání nástrojů bylo považováno jako důkaz, že se naši prapradědečci stávali lidmi. Experimentální studie Dr. Claudia Tennieho a Williama Snydera z katedry raného pravěku a kvartérní ekologie na univerzitě v Tübingenu ale ukázala, že nejstarší výrobní techniky lze spontánně znovuobjevit i bez kulturního přenosu.

Kamenné nástroje a lidé

„Dříve se tvrdilo, že naučit se zhotovit jakoukoli kamennou pomůcku musí být ze své podstaty obtížné, a proto to není možné bez kopírování. Pokud by byly nejstarší kamenné nástroje prvními, pak by neměly vznikat znova," vysvětluje doktor Tennie. „V našem pokusu ale 25 účastníků pravěkou výrobní technologii reinovovala."

Zdroj: Youtube

Nové objevy tedy naznačují, že kamenné industrie s evolucí nemusí souviset. Důkazem toho jsou i šimpanzi, kteří k získání potravy využívají různé přírodniny a dokonce jsou schopni vymyslet i několik způsobů, jak je co nejefektivněji používat.

Zdroj:

www.phys.org, www.mysteriesrunsolved.com, www.ziva.avcr.cz