Roztroušená skleróza, neboli zkráceně ereska, postihuje dvakrát častěji muže než ženy. Zatím se neví přesná příčina jejího vzniku. Podle některých studií se riziko roztroušené sklerózy zvyšuje, pokud se již objevila v rodině.

Obecně se ereska objevuje mezi 20. a 40. rokem života, ale může postihnout lidi jakéhokoli věku. Jestliže se léčíte například s onemocněním štítné žlázy nebo s diabetem 1. typu, je riziko možného rozvoje tohoto onemocnění vyšší.

Projevy roztroušené sklerózy

Neexistuje konkrétní, přesně daný seznam příznaků. Ty totiž závisí na umístění postižených nervových vláken daného pacienta, navíc se v průběhu onemocnění mění. V zásadě lze ale mezi běžné symptomy uvést následující:

Problémy se zrakem

Typickým příznakem jsou potíže se zrakem, kdy může mít postižený rozmazané vidění, anebo ho postihne takzvané dvojité vidění. Obecně dochází k bolestem očí, přesněji řečeno zrakových nervů. Někteří lidé mohou trpět částečnou barvoslepostí, částečnou či úplnou ztrátou zraku.

Pohybové potíže

V jedné či více končetinách se objevuje slabost, nebo dokonce necitlivost. Jedním z typických příznaků je i brnění nebo stav připomínající mravenčení, když si přeležíte ruku. V tomto případě ale přichází náhle.

Patří sem i pocity elektrického šoku, ke kterým dochází při určitých pohybech krku, zejména při ohýbání dopředu. Postižení postupně ztrácejí schopnost koordinace chůze, až může dojít i k její ztrátě.

Potíže s vyprazdňováním i v sexuálním životě

Velmi nepříjemným projevem je schopnost udržet vyprazdňování, především močového měchýře. Lidé s ereskou pak musí používat inkontinenční pomůcky, což je dost velký zásah do jejich již tak narušené psychiky.

Roztroušená skleróza navíc narušuje intimní život, protože způsobuje u žen vaginální suchost a u mužů erektilní dysfunkci.

Kognitivní potíže

K dalším příznakům lze zařadit celkovou únavu a poruchy nálady. Mohou se objevit potíže s pamětí a myšlením jako takovým. Podle místa postižení nervových vláken pak v některých případech dochází i k problémům s řečí. Lidé postižení RS postupně ztrácejí schopnost artikulovat, až mohou zcela přestat mluvit.

Diagnostika roztroušené sklerózy

Jelikož se jedná o autoimunitní onemocnění stanovení přesné diagnózy není vždy snadné. Některé příznaky totiž nemusí nic znamenat, jiné ohlašovat další onemocnění apod.

Součástí kompletního vyšetření by proto měly být následující testy:

Základní je vyšetření krve. Dále následuje návštěva neurologa, který provede neurologické vyšetření. Patří sem i lumbální punkce, tedy odebrání malého množství tekutiny z páteře, které může RS odhalit. Nezbytnou vyšetřovací metodou je i magnetická rezonance, která zobrazuje detailní snímky mozku a míchy.

Jak už jsme naznačili výše, pokud u sebe vnímáte některý z uvedených příznaků, ještě to neznamená, že se ohlašuje RS. Rozhodně je ale dobré navštívit lékaře, který zjistí, co se za vašimi potížemi skrývá.

Zdroje: www.mayoclinic.org, familydoctor.org