www.earthlymission.com, www.en.wikipedia.org, www.sciencetimes.com

Tak lidé z kmene Vadoma, již žijí v oblasti Kanyemba na severu Zimbabwe kolem povodí řeky Mwazamutanda, vysvětlují, proč se již několik desítek let rodí s dvěma prsty na nohou. V průměru má tuto deformaci jedno ze čtyř dětí. 

Z pohledu moderní medicíny trpí ekrodaktylií neboli rozštěpem prstů. Tato genetická porucha je způsobena abnormalitou chromozomu číslo sedm. Podle celosvětových statistik postihuje jednoho z 90 000 jedinců. 

Pštrosí lidé

Lidé z kmene Vadoma jsou na své podivné končetiny hrdí a považují je za požehnání. Mají proto pravidlo, že se jejich ženy nesmí vdávat mimo svou skupinu. Je tak zabráněno rozšíření mutace mimo komunitu nebo její vymizení.

Patří mezi poslední tradiční lovce a sběrače. Živí se odchytem divokých zvířat, rybolovem, sběrem kořínků, medu a volně rostoucího ovoce. Poslední dobou je však jejich životní styl pomalu, ale jistě potlačován úřady a myslivci. Jsou označováni za pytláky.

Mnozí tak opustili svůj způsob života a přestěhovali se do nížin, kde se učí obhospodařovat půdu. Dnes tak většina rodin žije napůl usedlým životem. Jejich domovem jsou malé domky, umístěné na dřevěných plošinách, kam se nedostanou predátoři.

Dvouprstí stromolezci

I přesto, že Vadoma lidé patřili mezi nomády a lovce, dvouprstá noha jim neumožňuje rychlý běh. Jsou ale skvělí ve šplhání po tenkých, ale pevných stromech. 

Zdroj: Youtube

Zimbabwská vláda se snaží pštrosí kmen asimilovat do většinové společnosti pomocí stavby škol a zdravotnických zařízení. Jeho členové ale vzdělávání a lékařskou péči odmítají a od moderních vychytávek se snaží co nejvíce distancovat.