Podívejte se na tato 7000 let stará pštrosí vejce. Jsou na nich pyramidy. Má to ale háček. Odhalíte ho?

Tereza Malá | 11. 3. 2023

V Egyptě bylo objeveno pštrosí vejce s rytinami starými více než 7000 let. Na vejci jsou vyobrazeny tři pyramidy v Gíze. Jejich vzhled je sice spíše symbolický, ale i tak je velmi zvláštní. Tento nález ohromil archeology, protože vejce by mělo být starší než pyramidy. Jak to, že je tedy zobrazuje?

Pštrosí vejce měla ve staroegyptské kultuře dlouho svůj význam. Běžně se používala k jídlu a vyráběly se z nich také dekorativní předměty. V některých kulturách sloužily rytiny na pštrosích vejcích k vyprávění příběhů nebo k zaznamenávání historických událostí. Například ve starověkém Sumeru v Mezopotámii (dnešní Irák) se pštrosí vejce používala jako prostředek pro klínopisné písmo, kdy se na skořápky vyrývaly důležité texty. Podobně v Jižní Africe používali lidé z kmene Sanů skořápky pštrosích vajec po tisíce let k vytváření složitých vzorů, které sloužily jako forma vizuálního vyprávění.

Pštrosí vejce v Egyptě

V jiných kulturách se vyřezávání pštrosích vajec používalo spíše k dekorativním nebo symbolickým účelům. Například ve starém Egyptě byla pštrosí vejce vyřezávána se složitými vzory a hieroglyfy, často jako obětiny bohům. V některých afrických kulturách se skořápky pštrosích vajec používaly jako nádoby na vodu a řezby na skořápkách mohly zobrazovat zvířata nebo jiné symboly spojené s vodou nebo plodností. Kromě toho byla také pštrosí vejce v Egyptě určena k vyprazdňování. A právě takové vejce bylo nalezeno Jedno v hrobce v Núbii patřící kultuře Naqada (nedaleko Asuánu). Vědci nakonec jeho stáří určili na více než 5 000 let, některé prameny hovoří dokonce o 7 tisících, jak jsme psali výše.

Kopáči našli starověké kamenné vejce. Tvář na něm je obrovskou záhadou
Magazín

Kopáči našli starověké kamenné vejce. Tvář na něm je obrovskou záhadou

Nedávno objevené vejce je však výjimečné díky detailnímu a složitému vyřezávání. Tyto řezby prozrazují překvapivou úroveň dovedností a znalostí starých Egypťanů a zároveň díky jejich složitosti vejci umožňují nahlédnout do staroegyptské kultury, včetně jejich náboženství, víry a způsobu života. Jenže jak to, že jsou na vejci vyryté pyramidy?

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co představují řezby na pštrosím vejci?

Řezby na pštrosím vejci znázorňují tři pyramidy v Gíze, které jsou považované za jeden ze sedmi divů světa. Předpokládá se, že pyramidy byly postavené před více než 4 500 lety, za vlády faraona Chufua. Tento objev je pro archeology velmi zajímavý. Kdyby totiž vejce bylo skutečně staré 5 nebo 7 tisíc let, nemohlo by zobrazovat v té době ještě neexistující pyramidy.

Jednoduché řezby na vejci ukazují i další detaily, například hieroglyfy a zobrazení řeky Nil. Tyto detaily umožňují nahlédnout do způsobu života starých Egypťanů, včetně jejich kultury, náboženství a víry.

Podívejte, jak čínská hora rodí záhadná kamenná velká modrá vejce. Vědci jev nechápou
Magazín

Podívejte, jak čínská hora rodí záhadná kamenná velká modrá vejce. Vědci jev nechápou

Význam objevu pštrosího vejce

Objev pštrosího vejce poskytl archeologům jedinečnou příležitost k hlubšímu poznání staroegyptské kultury. Je zřejmé, že starověcí Egypťané byli velmi zručnými umělci a řemeslníky, přestože je zde stále nezodpovězena otázka, jak je možné, že vejce pyramidy zobrazuje.

Nález také zdůrazňuje význam pštrosích vajec ve staroegyptské kultuře. Pštrosí vejce se nepoužívala pouze k jídlu, ale měla také velký náboženský a kulturní význam. Často se používala při rituálech a věřilo se, že mají ochrannou moc.

Celkově se význam rytin na pštrosích vejcích může značně lišit v závislosti na kultuře a kontextu, v němž byly vytvořeny. Často však slouží jako fascinující pohled na umělecké a kulturní tradice lidí, kteří je vytvořili.

Zdroje: afrinik.com, www.archaeology.org, beyondenigma.com, adam-hennessy.medium.com

Tagy Egypt Gíza Irák kultura Mezopotámie Nil rytina Sumerská říše vejce vzhled