Pštrosí vejce měla ve staroegyptské kultuře dlouho svůj význam. Běžně se používala k jídlu a vyráběly se z nich také dekorativní předměty. V některých kulturách sloužily rytiny na pštrosích vejcích k vyprávění příběhů nebo k zaznamenávání historických událostí. Například ve starověkém Sumeru v Mezopotámii (dnešní Irák) se pštrosí vejce používala jako prostředek pro klínopisné písmo, kdy se na skořápky vyrývaly důležité texty. Podobně v Jižní Africe používali lidé z kmene Sanů skořápky pštrosích vajec po tisíce let k vytváření složitých vzorů, které sloužily jako forma vizuálního vyprávění.

Pštrosí vejce v Egyptě

V jiných kulturách se vyřezávání pštrosích vajec používalo spíše k dekorativním nebo symbolickým účelům. Například ve starém Egyptě byla pštrosí vejce vyřezávána se složitými vzory a hieroglyfy, často jako obětiny bohům. V některých afrických kulturách se skořápky pštrosích vajec používaly jako nádoby na vodu a řezby na skořápkách mohly zobrazovat zvířata nebo jiné symboly spojené s vodou nebo plodností. Kromě toho byla také pštrosí vejce v Egyptě určena k vyprazdňování. A právě takové vejce bylo nalezeno Jedno v hrobce v Núbii patřící kultuře Naqada (nedaleko Asuánu). Vědci nakonec jeho stáří určili na více než 5 000 let, některé prameny hovoří dokonce o 7 tisících, jak jsme psali výše.

Nedávno objevené vejce je však výjimečné díky detailnímu a složitému vyřezávání. Tyto řezby prozrazují překvapivou úroveň dovedností a znalostí starých Egypťanů a zároveň díky jejich složitosti vejci umožňují nahlédnout do staroegyptské kultury, včetně jejich náboženství, víry a způsobu života. Jenže jak to, že jsou na vejci vyryté pyramidy?

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co představují řezby na pštrosím vejci?

Řezby na pštrosím vejci znázorňují tři pyramidy v Gíze, které jsou považované za jeden ze sedmi divů světa. Předpokládá se, že pyramidy byly postavené před více než 4 500 lety, za vlády faraona Chufua. Tento objev je pro archeology velmi zajímavý. Kdyby totiž vejce bylo skutečně staré 5 nebo 7 tisíc let, nemohlo by zobrazovat v té době ještě neexistující pyramidy.

Jednoduché řezby na vejci ukazují i další detaily, například hieroglyfy a zobrazení řeky Nil. Tyto detaily umožňují nahlédnout do způsobu života starých Egypťanů, včetně jejich kultury, náboženství a víry.

Význam objevu pštrosího vejce

Objev pštrosího vejce poskytl archeologům jedinečnou příležitost k hlubšímu poznání staroegyptské kultury. Je zřejmé, že starověcí Egypťané byli velmi zručnými umělci a řemeslníky, přestože je zde stále nezodpovězena otázka, jak je možné, že vejce pyramidy zobrazuje.

Nález také zdůrazňuje význam pštrosích vajec ve staroegyptské kultuře. Pštrosí vejce se nepoužívala pouze k jídlu, ale měla také velký náboženský a kulturní význam. Často se používala při rituálech a věřilo se, že mají ochrannou moc.

Celkově se význam rytin na pštrosích vejcích může značně lišit v závislosti na kultuře a kontextu, v němž byly vytvořeny. Často však slouží jako fascinující pohled na umělecké a kulturní tradice lidí, kteří je vytvořili.

Zdroje: afrinik.com, www.archaeology.org, beyondenigma.com, adam-hennessy.medium.com