Květinový test

Nejnovějším hitem v oblasti sebepoznání je květinový test osobnosti, který nabízí jedinečný způsob, jak sami sebe lépe poznat. A to zcela jednoduše: Pouhým výběrem květiny, která je vám nejmilejší.

Na výběr máte z pěti možností. Květina, kterou vyberete, odhalí povahové rysy každého z vás. Přesněji řečeno vám napoví, jaké jsou vaše silné stránky. 

Zároveň osvětlí aspekty jako jsou emoční inteligence, pracovní etika, láska, nezávislost a vnitřní síla. Už na nic nečekejte a vyberte si květinu, která s vámi nejvíce rezonuje. 

Je to zábavné a poslouží vám to k lepšímu pochopení vlastního nitra a následnému rozvoji strategií pro vlastní sebezdokonalení. 

Kdo jste? 

Pokud jste zvolili květinu č. 1, pak jste člověk s duchovní podstatou. Vyznačujete se silnou intuicí, přesným emočním uvědoměním a přemýšlivým uvažováním. Ty využíváte pokaždé, než začnete jednat a zaujmete jakýkoliv názor. 

Která květina vás nejlépe vystihuje? Podívejte se na video: 

Zdroj: Youtube

Květina č. 1 je symbolem klidu a vnitřního míru, značí jedinečný pohled na věc a zvýšenou citlivost vůči pocitům druhých. I to je důvodem, proč vás ostatní vyhledávají, kdykoliv se cítí slabí a mají trápení. 

Volba květiny č. 2 značí houževnatou a odhodlanou povahu. Lidé, kteří souzní s touto volbou, jsou nadmíru pracovití a svědomití. Jakékoliv výzvě čelíte tváří v tvář. Berete to jako způsob něco se naučit a někam se posunout.  

Květina č. 2 je symbolem vytrvalosti a ztělesňuje ducha těch, kteří usilují o úspěch navzdory překážkám.

V případě, že jste se rozhodli pro květinu č. 3, jste člověk s hlubokou schopností empatie a opravdové lásky k druhým. Fungující mezilidské vztahy jsou pro vás hnacím motorem. Víte, že láska musí být bezpodmínečná.

Květina č. 3 je symbolem soucitu a představuje starostlivou a empatickou povahu.

Pokud jste zvolili květinu č. 4, pak jste člověk charakteristický pro svou nezávislost a nebojácnost. Názory druhých vás nezajímají, rádi si děláte vlastní úsudek. Nebojíte se riskovat a za jakékoliv situace usilujete o osobní růst. Květina č. 4 symbolizuje odvahu a otevřenost a odráží svobodomyslnou povahu těch, jež si ji zvolili.

Květina č. 5 pak značí jedince, kteří disponují houževnatostí a vytrvalostí. Jakoukoliv výzvu zvládáte s klidem sobě vlastním. Vždy míříte výš a odmítáte se nechat odradit neúspěchem. Tato květina symbolizuje odvahu a představuje neochvějnou vnitřní sílu, která vás pohání k úspěchu.

www.jagranjosh.com, www.knothouseyarns.com, www.linkedin.com