Pták ze Sakkáry, objevený v roce 1898 při vykopávkách poblíž Sakkárské pyramidy v Egyptě, dlouho fascinoval badatele a vyvolával vášnivé debaty o jeho skutečné povaze a účelu. Tento dřevěný artefakt připomínající ptáka s nápadnými aerodynamickými rysy stále mate vědce a nabízí zajímavé stopy k zapomenuté kapitole starověké historie.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Podobnost velmi podivná – jako by neexistoval čas

Pták ze Sakkáry, jehož stáří se odhaduje přibližně na 2 200 let, je zjevně podobný ptáku, ale jeho křídla se nápadně podobají křídlům moderního letadla. Tato zvláštní vlastnost vedla některé k domněnce, že staří Egypťané měli hluboké znalosti aerodynamiky a možná se pokusili vytvořit funkční létající stroj. K intrikám přispěly i hieroglyfy nalezené na modelu letadla, které zněly "Amonův dar", a nález tří papyrových písem v blízkosti, které se zmiňují o touze létat.

Jedním ze zastánců teorie, že pták ze Sakkáry představuje starověký létající stroj, je doktor Khalil Messiha, lékař, který artefakt objevil. V roce 1898 Messiha vyslovil domněnku, že pták je buď modelem letadla, které postavili staří Egypťané, nebo je jeho svědkem.

Aby své tvrzení podpořil, postavil repliku z balsového dřeva, doplněnou stabilizátorem ocasního křídla, a s překvapením zjistil, že dokáže létat.

Pták a moderní vědci

V roce 2006 provedl odborník na letectví a aerodynamiku Simon Sanderson testy v aerodynamickém tunelu na replice ptáka ze Sakkáry a potvrdil jeho aerodynamické schopnosti, neboť generoval čtyřnásobek vztlaku své hmotnosti.

Ne všechny pokusy o napodobení letu ptáka Saqqara Bird však přinesly stejné výsledky. Pokus konstruktéra kluzáků Martina Gregorieho z roku 2002 s modelem z balsového dřeva dospěl k závěru, že bez stabilizátoru ocasního křídla není pták schopen efektivního letu, a to ani s přidaným ocasem. Skeptici tvrdí, že artefakt byl pravděpodobně spíše hračkou nebo součástí stěžňové hlavy používané na posvátných lodích než skutečným létajícím strojem.

Honba za létajícím strojem?

Debata kolem ptáka ze Sakkáry poukazuje na zajímavé možnosti technologického pokroku starých Egypťanů. Ačkoli se většinoví archeologové přiklánějí k názoru, že šlo o symbolické zobrazení ptáka, přítomnost specifických aerodynamických konstrukčních prvků a souvislost s létáním zmiňovaná v papyrových spisech naznačují hlubší význam.

Přestože skutečný účel ptáka ze Sakkáry zůstává nepochopitelný, jeho existence je výzvou pro naše chápání starověkých civilizací. Je možné, že Egypťané se svými pokročilými znalostmi v architektuře, inženýrství a umění disponovali poznatky o létání, které byly pro historii ztracené. Ptačí design artefaktu spolu s jeho aerodynamickými vlastnostmi nás vybízí k představě, že staří Egypťané byli svědky nebo se pokoušeli vytvořit nějakou formu létajícího stroje, který přesahoval jejich chápání. Na ještě jedno video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Pták ze Sakkáry stále podněcuje naši představivost jako tajemná relikvie z minulosti. Navzdory různým názorům na jeho účel slouží tento artefakt jako připomínka vynalézavosti a možných technologických úspěchů starověkých civilizací a nechává nás přemýšlet o tajemstvích, která skrývá, a o zázracích, které může představovat.

Zdroje: cs.wikipedia.org/wiki/Ptak_ze_Sakkary, www.ancient-origins.net