Okolo podivného předmětu existuje celá řada teorií. Zatímco jedni se domnívají, že by mohl být dobovou hračkou pro šlechtické dítě, jiní jej považují za větrnou korouhev, umisťovanou na vrchol stěžně posvátných lodí používaných během festivalu Opet, nebo za obřadní předmět. Sokol totiž v egyptské mytologii reprezentuje několik důležitých egyptských bohů, především Hora. Podle jiné teorie mohl být zvláštní předmět používán jako jistý druh bumerangu. Bumerang byl v Egyptě používán jako jakási házecí tyč pro lov vodních ptáků.

K čemu ale předmět skutečně sloužil, nevíme.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Teorie podivné a ještě podivnější

Pták ze Sakkáry je vyroben každopádně ze dřeva smokvoně, tedy zasvěceného stromu spojeného s bohyní Hathor a symbolem nesmrtelnosti. Byl objeven během vykopávek hrobky Pa-di-Imen v roce 1898 v posvátné Sakkáře a vědci jej později datovali do doby kokem roku 200 př. n. l.

Objekt váží 39,12 gramu a má rozpětí křídel přes 18 cm a v současné době je pták vystaven v Egyptském muzeu v Káhiře. Zobák a oči naznačují, že figurka má být jestřábem, tedy emblémem boha Hora. Podobný je však čtvercový tvar ocasu a jeho podivná vzpřímenost. Křídla jsou rozevřená, ale nemají ani náznak zakřivení; směrem ke koncům se zužují a jsou zalomena uvnitř žlábku. A chybí nohy. Artefakt také nemá žádné řezby, které by představovaly peří hypotetického ptáka.

Nikdo neví, k čemu pták sloužil

Zasazení ptáka do dějinného kontextu nikterak nezužuje možné teorie, k čemu objekt sloužil. Velmi pravděpodobná se jeví jeho spojitost s bohem Horem a slunečním božstvem Ra Horakhty.

Ježe stejně hojné a různorodé jsou i teorie konspirační. Jak je možné, že v době pár set let před naším letopočtem znali naši předkové létající stroje? Pták ze Sakkáry totiž skutečně vypadá jako důkaz toho, že znalost principů letectví existovala mnoho století předtím, než se obecně předpokládá, že byly létající stroje poprvé objeveny.

Egypťané coby první letci

Egyptský lékař a dowser Khalil Messiha vyslovil domněnku, že první letadlo vyvinuli staří Egypťané. On sám považuje ptáka ze Sakkáry za model jednoplošného letadla. Víme, že staří Egypťané měli určité znalosti o technice stavby plachet. Protože se dle Messihy pták velmi podobá modelu letadla, vedl jej k domněnce, že první letadlo vyvinuli právě staří Egypťané.

Jenže proti Khalilově teorii stojí moderní vědci a historici. Například letecký historik Kevin Desmond je přesvědčen o tom, že neexistují žádné důkazy o tom, že by staří Egypťané znali letectví.

Teorie o tom, že pták ze Sakkáry je modelem létajícího stroje, není hlavním proudem egyptologů přijímána. Navíc je pták příliš těžký a nestabilní na to, aby mohl létat.

A někteří jsou v posměvačných teoriích ještě dále: „Pokud postavíte kopii z balsového dřeva namísto původního platanu, a pak přidáte svislý stabilizátor na ocas, získáte tak tak verzi hračkového kluzáku!,“ usmívají se odborníci Norman Levitt a Paul R. Gross.

I tak jsou ale některé nálezy spadající do kategorie Out of Place Artifacts (OOPART) kontroverzní a fascinující zároveň. I když se nejedná o létající stroj, rozhodně jde o předmět, který nám pomáhá pochopit rozsah vyspělých technologií ve starověkém světě.

Zdroje:

mysteriesrunsolved.com, cs.wikipedia.org