Když Leonard Woolley objevil při svých vykopávkách pozoruhodnou, ale neporušenou hrobku, nedotčenou po několik tisíciletí, samým vzrušením nemohl ani dýchat. Podle jejího jména a titulu na jedné ze tří válcových pečetí bylo zjištěno, že se jednalo o záhadnou dámu jménem Puabi. Její jméno bylo popsáno dvěma klínopisnými znaky, které se původně v sumerštině četly jako "Šub-ad"; dnes v akkadštině "Pu-abi" či "Pu-abum". To lze přeložit jako "slovo Otce", a její titul zněl "eresh" či „nin", tedy „královna".

O ni hovoří i toto populární video:

Zdroj: Youtube

Místo posledního odpočinku této ženy bylo jedinečné díky mnoha bohatým a dobře zachovalým artefaktům, které byly nalezeny s jejím popelem chráněným dřevěnou polorozpadlou rakví.

Tajemná sumerská Puabi

Královna Puabi vládla v době první dynastie v Uru, ale když její tělo bylo před sto lety vykopáno, ukázalo se, že byla spíše bohyně než běžná smrtelnice. Slovo "nin", které se objevilo na nápise v hrobce, je totiž sumerský výraz pro bohyni. To dokazují i některé písemné prameny, které jsou založeny na analýze Puabiny DNA.

V knize Bohové, polobozi a lidský původ: Důkazy o mimozemské DNA například autor uvádí následující: "Jak a kdy Puabi zemřela, nevíme. Za předpokladu, že přežila i své dva další syny ,kteří vládli po smrti jejího manžela, se Nin.puabi ocitla sama, se všemi, kteří jí byli drazí… na hřbitovním pozemku, který mohla denně vidět. Bylo jejím přáním být pohřbena na Zemi vedle nich - nebo si Anunnakiové nemohli vzít její tělo zpět na Nibiru, protože ačkoliv byla Nin, měla díky svému polobožskému otci nějaké pozemské geny?“

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Z tohoto zápisu jasně vyplývá, že Puabi nebyla pohřbena sama. Na onen svět ji doprovázeli její blízcí a celkem s ní bylo pochováno 52 těl. Všichni ošetřovatelé opustili tento svět, aby doprovázeli zesnulou a sloužili jí v posmrtném životě. Těchto 52 průvodců ji mělo dělat společnost i po smrti a navíc dvě z těchto osob byly s královnou pohřbeny i v téže komoře, přičemž jedna u její hlavy a druhá naopak u nohou.

Smrt a podoba pohřbu

Leonard Woolley, který zkoumal okolnosti pohřbu a smrti záhadné královny, se domníval, že se všech 52 osob buď otrávilo samo, anebo byly otráveny. Ale jeho domněnka byla později vyvrácena. Podle počítačové tomografie, provedené v muzea Pensylvánské univerzity, se ukázalo, že některé z obětí byly skutečně násilně sprovozeny ze světa, a to ranou tupým předmětem.

Kromě dvou osob pohřbených přímo s Puabi, se v jámě spojené s komnatou nacházelo pět ozbrojených mužů, dřevěné sáně tažené párem volů i dřevěná truhla s rozloženými textiliemi. Na opačném konci jámy se pak nacházelo dalších dvanáct žen. Ty byly oděny v podstatě stejně jako Puabi, jen jejich zdobení na čepcích bylo méně opulentní. U truhly či skříně pak byli pohřbeni další ošetřovatelé, obklopeni kovovými, kamennými a hliněnými nádobami.

Jak se tedy ukázalo, tajemná sumerská královna Puabi byla pohřbena ve velkolepém podzemním pohřebním komplexu.

Dobové zvyky

Je zvláštní, že o životě Puabi toho moc nevíme. Její jméno není spojeno s žádným mužem, neměla tedy ani manžela. Mohla být velekněžkou anebo manželkou krále, o kterém ale nic nevíme. Ve známost se dostala pouze jako "královna Puabi", polobohyně.

To, že s jejím jménem nebyl spojen žádný muž, je velmi zvláštní, protože v rané Mezopotámii byly i vysoce postavené ženy obvykle popisovány ve vztahu ke svým manželům.

Vědec Zecharia Sitchin, který Puabin hrob zkoumal, si je však jist, že Puabin manžel existoval, a dokonce byl pohřben hned vedle královny: "Nin.Puabi byla pohřbena v Uru, v hrobě sousedícím s hrobem jejího manžela, se všemi poklady a doprovodem, na které byla tato dynastie jedinečně zvyklá - ozdobená šperky od babičky Inanny a čelenkou od babičky Bau/Gula..."

Zlaté bohatství

V hrobce držela Puabi v rukou zlatý pohár a byla celá ozdobená dekoracemi a šperky, přičemž její kostra ležela na nosítkách s hlavou na západ. Na uších měla náušnice ve tvaru půlměsíce a na každém prstě měla prsten. Na hlavě ji zdobila zlatá čelenka a celou paruku měla omotanou 8 m dlouhým pásem, zdobeným zlatými listy, květy, prsteny a destičkami. Na jejím vrcholu pak vše dokrášloval vrcholu vysoký zlatý hřeben se třemi rozetami.

Horní část Puabina těla pokrývaly šňůry korálků z drahých kovů a polodrahokamů táhnoucí se od ramen až k pasu.

Kromě jejích šperků se v hrobce nalezla i zlatem a lazuritem vykládaná hlavu býka s plnovousem, bohaté zlaté nádobí, válcovité korálky z lazuritu, extravagantní náhrdelníky a opasky, vůz zdobený stříbrnými lvími hlavami a mnoho stříbrných, lazuritových a zlatých prstenů a náramků.

Tato žena byla polobohyně, jíž její lid natolik uznával, že se – ať už dobrovolně nebo nedobrovolně – rozhodl těšit její společnosti i po její smrti. Obdobné rituály však byly v Mezopotámii zvykem.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Puabi, culturacolectiva.com, www.ancientpages.com