Staroegyptské texty jasně ukazují, že město Punt leželo někde mezi jihem a východem starověkého Egypta. Přesněji na místě, kam se dalo dostat jak po souši, tak po moři. Tomuto popisu bohužel odpovídá poměrně rozsáhlá oblast od Arabského poloostrova až po severovýchodní Somálsko, jižní Súdán a severní Etiopii nebo Eritreu. Dodnes tak nikdo netušil, kde se toto tajemné město vlastně nachází.

Nathaniel Dominy, primatolog a profesor antropologie na Dartmouth College v New Hampshire, si uvědomil, že by mohl existovat způsob, jak zúžit polohu Puntu: Za využití paviánů. Tito primáti sice nejsou původem z Egypta, ale staří Egypťané je dováželi a po staletí mumifikovali takřka po tunách. V některých chrámech a nekropolích se nacházejí stovky mumifikovaných paviánů, kteří za svého života sloužili také jako domácí nebo služební zvířata (na některých malbách v hrobkách jsou zobrazeni jako "policejní psi", kteří pomáhali úřadům pronásledovat zloděje). Jiní mohli být chováni jako součást uctívání boha Thotha, který byl někdy zobrazován s paviánskou hlavou.

Ztracená země Punt

Jelikož staří Egypťané přesně zaznamenali dovoz těchto zvířat z města Punt, znamenalo to také, že pokud by se podařilo přesně určit jejich domovinu, dovedlo by to vědce přímo ke hledanému zdroji.

Aby vystopovali původ paviánů, zkoumali Dominy a jeho kolegové hladiny jednotlivých variant stroncia a kyslíku v tkáních zvířat. Tyto molekulární odchylky, nazývané izotopy, jsou přítomny v půdě a vodě a liší se místo od místa. Do těla paviánů se běžně dostaly z potravy, kterou jedli, a z vody, kterou pili. Různé tkáně uchovávají záznamy o tom, kde zvířata v různých obdobích svého života jedla, pila a přebývala. Například zubní sklovina se tvoří v prvním až třetím roce života paviána, takže izotopy kyslíku a stroncia ve sklovině mohou odhalit, kde se pavián narodil. Naproti tomu chlupy jsou záznamem posledních několika měsíců života zvířete.

Vědci nejprve analyzovali obsah stroncia a kyslíku u 155 moderních paviánů v 77 různých lokalitách, aby vytvořili molekulární mapu toho, jak tyto hodnoty vypadají v různých oblastech. Poté analyzovali dvě mumie paviánů z období Nové říše (1520 až 1075 př. n. l.) a pět z ptolemaiovského období (po roce 332 př. n. l.).

Polohu prozradily mumie

Zjistili, že paviáni z Nové říše se narodili mimo Egypt, v oblasti dnešní Eritreje, Etiopie a Somálska, z nichž žádná nemá s Egyptem společnou hranici. To naznačuje, že egpští námořníci byli poměrně zdatnými mořeplavci, kteří dokázali překonat celou délku Rudého moře. Zde také existovalo toto tajemné město.

Zdroj: Youtube

Mumie z pozdějšího ptolemaiovského období již zřejmě nebyly importovány. Pravděpodobně šlo o žvířata, která se v Egyptě již narodila a byla zde také chována v zajetí, což odpovídá historickým textům popisujícím chov paviánů v egyptském městě Memfidě.

Ačkoliv jsou tato zjištění zatím předběžná, jsou rozhodně velkým krokem kupředu za poznáním, kde se toto významné obchodní centrum nacházelo a jak vypadal import i export tehdejší doby. K vytvoření úplnějšího obrazu o obchodu se starověkými primáty je ale třeba dalších studií mumií paviánů. Výsledky však naznačují, že posvátní paviáni byli jednou z hnacích sil rozvoje dálkového obchodu ve starověkém Egyptě.

Zdroje:

beta.nsf.gov

www.independent.co.uk

www.heritagedaily.com