Staří kronikáři měli ve věci našeho původu jasno. „Powrch této země zaujímaly toho času širé pauště lesů, kteréž byly bez obywatelů lidských, ale welmi hlučné od rojů wčel a od zpěwů rozličného ptactwa,“ uvádí Kosmas ve své kronice a pokračuje v líčení, kterak lid vedený „starostou“ Čechem osídlil liduprázdné nížiny v okolí hory Říp.

Jenže dnes bychom měli zapomenout na to, že jsme Slované. Genetické studie České národní genografické databáze, která otestovala 4500 Čechů, hovoří jasně. My, Češi, jsme mix!

Genetika nás nutí revidovat staré kroniky a pověsti a samozřejmě zejména náš původ. Evropské národy jsou směsicí mnoha genetických mísení, kdy se na původní genetický základ nabalovaly další a další vrstvy, z nichž nakonec vše ovládla ta nejsilnější. Nejvíce o našich předcích se však dozvíme po přímé mužské linii neboli v testu Y-DNA.

Jsme mixem mnoha kultur

A co více, jsme dokonce jeden z geneticky nejnamíchanějších národů Evropy. V našich žilách kolují geny evropských lovců mamutů, později i migrantů ze severní Afriky či Blízkého východu, spolu s geny již zmíněných Germánů a Keltů.

Česká národní genografická databáze podle dat vyhodnotila, že pouze tři z deseti Čechů mají v sobě ryze slovanské geny. A to je velmi nízký podíl. Skutečnost je taková, že patříme mezi geneticky nejpestřejší národy v Evropě. Jak se totiž ukázalo, již praotcem Čechem vedení prapředci mohli být velmi důkladně namícháni s jinými etniky.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co Čech, to Maďar

Jak se ukázalo, překvapivě nejblíže máme k Maďarům, a to i přes poměrně zásadní jazykový rozdíl. Geneticky jsme si nejbližší, jak výsledky genetických profilů, které ze složitých statistik poskládali badatelé.

Po Maďarech máme blízko ke Slovincům, Slováci jsou až třetí v pořadí. Jsme také velmi odlišní od Poláků, kteří inklinují spíše k Rusům.

Přitom 18 procent Čechů patří do skupiny prapůvodních obyvatel Evropy, kteří zde žijí už 35 tisíc let, a až 35 procent obyvatel má germánské geny. Nezanedbatelné je i to, že asi 6,5 procenta z nás má blízko k Albáncům, 4 procenta pak ke Gruzíncům.

Žádní Slované

Jak se tedy ukázalo, rozhodně nejsme Slované. Máme blíže téměř ke komukoli jinému, dokonce k Němcům a Rakušanům. Nacionalistické bludy o geneticky čistých Slovanech a Germánech, soupeřících o nadvládu nad střední Evropou, jsou tedy skutečně jen bludy.

Národní buditelé z 19. století a komunističtí rusofilové by jistě byli překvapeni, jak moc blízko máme k Němcům!

Jak ukázala Česká národní genografická databáze, testy Y-DNA si pořizují nadšenci do genealogie, zvědavci i lidé, kteří shánějí originální dárek pro své příbuzné. A právě z těchto výsledků je jasné, že ke Slovanům máme poměrně daleko. České území během posledních deseti tisíc let zasáhlo několik migračních vln, a navíc před deseti tisíci lety nastala globální změna klimatu.

Teploty rychle vylétly nahoru, sníh a led ustoupily a lidé začali expandovat na nová území. I díky tomu máme blízko k Albáncům a vzdáleně i k severoafrickým Berberům. Necelá čtyři procenta jsou geneticky spřízněna s dnešními obyvateli Kavkazu, zejména s Gruzíny a Osetinci.

Pakliže jste si tedy mysleli, že jsme potomky Slovanů, kteří stanuli v zemi oplývající medem a strdím, pak tato představa moc nevychází. I proto výsledek testu, který odhalí slovanský původ, přijímají někteří lidé s viditelným zklamáním.

Takže praotec Čech, anebo Asterix a Obelix?

Zdroje:

www.tyden.cz

www.euro.cz