Navzdory všeobecnému přesvědčení mají pouze tři z deseti Čechů výhradně slovanské geny, což ukazuje na rozmanitou genetickou výbavu ovlivněnou různými skupinami, které po tisíciletí procházely střední Evropou.

Na zajímavé video o původů Slovanů, kteří podle Běloruský polyglot a překladatel Siarhiej Šupa. Podle něj Slované už vůbec neexistují. Na jeho názor se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Češi jsou mixem jiných národů

Češi vykazují pozoruhodnou genetickou amalgamaci (neboli v tomto kontextu mísení ras), která odráží historický příliv evropských lovců mamutů, migrantů ze severní Afriky a Blízkého východu, stejně jako germánské a keltské vlivy. Tato zjištění zpochybňují představu o čistě slovanském původu a zdůrazňují složitost dědictví národa.

Genetická analýza odhalila, že pouhých 18 % Čechů může vysledovat svůj původ k původním obyvatelům Evropy před 35 000 lety. Asi 35 procent nese germánské geny, 6,5 procenta sdílí podobnost s Albánci a 4 procenta s Gruzínci.

Co Čech, to spíše Maďar

Na rozdíl od jazykových rozdílů naznačují genetické profily překvapivou příbuznost. Češi jsou geneticky nejblíže Maďarům, následují Slovinci a Slováci. Tato genetická rozmanitost přetváří historický narativ a zdůrazňuje společné kořeny s Němci a Rakušany spíše než tradiční slovansko-ruské vazby.

Slučování národů potvrdila i data

Staré kroniky líčící vznik národa jako slovanský je třeba přehodnotit, protože genetické testy ukazují na různorodou směs trvající po staletí. Češi se ukazují jako jedna z geneticky nejpestřejších evropských populací, kterou formovaly neustálé migrace a interakce. Asimilace různých skupin formovala moderní českou genetickou krajinu.

Data z České národní genografické databáze toto slučování podtrhují. Zhruba 18 % má starověký evropský původ, zatímco 5,5 % pochází z prvních zemědělců přes Balkán. Indoevropské geny, které převažují ve střední Evropě, se na genetické výbavě Čechů podílejí 63 procenty. Slovanské linie tvoří pouze polovinu, zbytek má kořeny v keltském a germánském dědictví.

I Jirásek věděl své?

Česká identita je složitá, jazyk představuje silné slovanské pojítko, zatímco keltské rysy v mentalitě a historické vlivy přetrvávají. Známý spisovatel Alois Jirásek zpochybňuje obraz předslovanských dob, protože genetické důkazy odhalují složitou síť migrací, které formovaly českou populaci.

Souhrnně řečeno, testy DNA vyvracejí představu o Češích jako o čistě slovanských obyvatelích a ukazují jejich bohatou genetickou rozmanitost, kterou formovala tisíciletí migrací a vzájemných vztahů. Toto odhalení přetváří vyprávění o českém původu, zdůrazňuje spojení s různými evropskými skupinami a zdůrazňuje složitost jejich dědictví.

Zdroje: www.euro.cz, www.tyden.cz, en.wikipedia.org/wiki/Czechs, english.radio.cz