Evropané jsou potomci sedmi dcer Eviných: Češi mají nejvíce z Heleny. Kdo byla?

Nataša Slánská | 22. 8. 2020
Znaky dávné pramáti se dědí z matky na dceru.
Při zkoumání mateřských linií současníků dojdeme až k jediné pramáti.
V ženské linii se zkoumá mitochondriální DNA.

Představte si, že zkoumáte mateřskou linii své matky přes babičku a prabábu dále a dále do historie, až se dostanete do pravěku. Již někdy před 140 000 lety žila kdesi na světě žena, která je vaším přímým předkem. Jejím potomkem ovšem nejste jen vy a vaši sourozenci, ale všichni dnes žijící lidé na této planetě.

Tato "pramáti" všeho lidstva se v genetice nazývá Mitochondriální Evou, nesmíme ji ovšem zaměnit s dámou stejného jména, o které pojednává Bible. Mitochondriální Eva ve své době rozhodně nebyla jedinou žijící ženou na světě, měla jen to "štěstí", že povila dcery, které opět daly život dcerám a tak to šlo dále až do dnešní doby, aniž se mateřská linie přerušila.

Vědci k tomuto zjištění došli na základě výzkumu mitochondriální DNA, jež se dědí z matky na dceru a některé její znaky jsou shodné pro celou dnešní populaci. Z linie Mitochondriální Evy se pak vydělilo sedm haploskupin, ze kterých pocházejí dnešní Evropané.

Jaký je skutečný původ Čechů: analýza DNA odhaluje překvapivou pravdu
Magazín

Jaký je skutečný původ Čechů: analýza DNA odhaluje překvapivou pravdu

Britský genetik Bryan Sykes hovoří o "sedmi matkách klanu" nebo také o "sedmi dcerách Eviných", jejichž genetická informace se vyskytuje u dnes žijících obyvatel Evropy. Nejrozšířenější je haploskupina H, pro zjednodušení označována jako "Helena". Vznikla zřejmě před 20 tisíci lety na území dnešní jižní Francie a severního Španělska, odkud se rozšířila po celém kontinentu. Dnes ji najdeme zhruba u 30–40 % evropských mateřských linií. Do skupiny Helena prý patřili mimo jiné i Marie Terezie a ruský car Petr II. Věčina naší populace připadá právě na Helenu.

Ostatní haploskupiny jsou zastoupeny vyrovnaně po 10-12 %, s výjimkou Veldy (V), do které spadají jen 4 % Evropanů. Ačkoli se zrodila na severozápadě Španělska, její potomci dnes obývají hlavně severní Evropu.

Druhou nejpočetnější haploskupinou (12 %) je Jasmína (J). Její kořeny leží na Blízkém východě v době před 5-8 tisíci lety. Ze stejné oblasti pochází také skupina Uršula (U), která je ale o poznání starší - její vznik sahá do doby před 50 tisíci lety. Nositelky mitochondriální Uršuly najdeme především v Británii a Skandinávii.

Jak ve středověku testovali plodnost manželů: Absurdní metody dnes nepochopíme
Magazín

Jak ve středověku testovali plodnost manželů: Absurdní metody dnes nepochopíme

Ve střední Evropě je rozšířená zejména haploskupina Kateřina (K), jejíž původ leží v severovýchodní části Itálie. Naopak z italské západní strany pochází Tara (T), jejíž potomci dnes přebývají hlavně v západní a jižní Evropě, ale také v Irsku. Sedmou !dcerou Evinou" pak byla žena přezdívaná Xénie, jejíž klany lze po troškách dohledat napříč celým kontinentem.

Tagy Bible Bryan Sykes Evropa Francie Irsko Itálie Marie Terezie Habsburská Skandinávie Španělsko Velká Británie