Nalezená linie Evropanů je důkazem, že jsme vznikli smíšením čtyř různých skupin.

Vědci řeší záhadný původ Evropanů

Tuto dosud nepoznanou kapitolu v dějinách Evropy otevřely pozůstatky tří pravěkých lovců. Jejich stáří se odhaduje na časový horizont mezi 9 700 až 13 700 let.

Díky analýze DNA se zjistilo, že ostatky patří zcela nové linii evropského původu. Pochází z Gruzie, od lovců z doby ledové, jejichž DNA přežívá v mnoha dnešních Evropanech.

Původně se předpokládalo, že Evropan, jakého dnes známe, vznikl smíšením tří skupin dávných národů. První skupinou byli lovci a sběrači. Druhou zemědělci z Blízkého východu a třetí kočovníci z Kavkazu. Ti přišli do Evropy v době bronzové, zhruba před 5 000 lety.

Nyní však vědci identifikovali další, čtvrtou skupinu, která žila v pohoří Kavkaz v Gruzii na jihu Ruska.

„Jde o zcela novou nit, která si k nám našla cestu až dnes a týká se lidí od Irska až po jihovýchodní Asii," řekl Daniel Bradley, hlavní autor studie a profesor z Trinity College v irském Dublinu.

„Je to poprvé, co máme k dispozici fosilní genetická data z Kavkazu, která odhalují naši hlubokou historii a to, odkud pocházíme," uvedla Cristina Gamba, spoluautorka výzkumu z Centra pro geogenetiku Přírodovědného muzea v dánské Kodani.

Lovce před 15000 lety nahradila zvláštní rasa neznámého původu

Nový objev nabídl vědcům lepší vhled do historie evropských rodů a osvětlil genetický původ Jamanjců, který byl až dosud záhadou. Kmen Jamanjců byl z části složen z lovců a sběračů, kteří žili v blízkosti Kavkazu zhruba o 5 000 až 8 000 let dříve.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

„Získali jsme přístup k mapám genetického materiálu z těchto lidských pozůstatků a ukázalo se, že obsahují velmi důležitý kousek skládačky," uvedl Bradley a dodal: „Historie Evropanů je protkána mnoha nitkami, téměř jako deka, a je velmi obtížné tyto nitky od dnešních lidí rozplést."

Bradleymu a jeho týmu se podařilo získat velké množství původní lidské DNA. Vzorky byly dobře zachovány převážně díky suchu a chladu, které v jeskyních jsou. 

V západní Georgii se pak podařilo vykopat rovnou dvě kostry, jež měly shodné DNA. Jejich stáří se pohybovalo mezi 9 700 až 13 300 lety. „Rychle jsme si všimli, že DNA je mimořádně dobře zachovaná," sdělil Bradley. U těchto genomů se podařilo určit celý genetický materiál, navíc ve vysoké kvalitě.

Bradley tvrdí, že k vůbec prvnímu kontaktu lovců a sběračů s okolním světem došlo před 14 000 až 15 000 lety, tedy po ústupu ledu. Právě z této skupiny pocházejí Jamanjci.

Zdroje:

www.dailymail.co.uk

www.independent.co.uk

www.mpg.de