A tak je možné, že se historie našich předků možná přepíše a my zjistíme, že naše kořeny se nacházejí někde úplně jinde. 

Přemyslovci vůbec nebyli Slované!

Věda jde neustále kupředu a to, co platilo včera, rozhodně nemusí platit dnes. Ačkoliv jsme po celá léta žili v domnění, že Přemyslovci, jakožto jeden z nejslavnějších českých rodů, jsou Slované, nyní je tato teze možná u konce.

Dohledávání předků není jednoduchá věc. Jde o poměrně složitý proces, který je často ztížen i tím, že nemáme žádnou dokumentaci. Většinou se tak můžeme pouze domnívat, jak tomu v tom či onom směru vlastně bylo. 

I tak se ale vědecká bádání zakládají na výzkumech, které jsou podložené a platné. Až do chvíle, kdy se věda posune o malý kousek kupředu a přinese nová zjištění. 

Tímto nemalým posunem je nyní také analýza zapojující DNA. Dědíme ji po rodičích a díky tomu je možné stejné geny vysledovat až tisíce let zpátky v čase. A tak lze s jistotou zjistit, odkud naši předci skutečně pocházeli. Genetika nám totiž umožňuje vysledovat nejen původ našich předků, ale s jistotou také všechny jejich cesty. 

K tomu dospěli vědci také v případě slavného rodu Přemyslovců, o kterém se trvdilo, že má slovanské kořeny. DNA knížete Oldřicha však mluví jasně: Všechno je jinak.

Vědci prozkoumali DNA knížete Oldřicha a zůstali v šoku

Každá DNA obsahuje jakési haploskupiny nazvané Y-DNA. Ty úzce souvisejí nejen s geografií, ale také s populacemi. Právě díky nim lze určit důležité genetické ukazatele a vysledovat celou otcovskou linii jejich dávného původu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Haploskupiny Y-DNA obsahují mnoho větví, které následně vytvoří jakýsi strom lidstva. Ten pak poskytne platné důkazy o datech i geografickém původu všem z dávné minulosti. 

Z výzkumu DNA slavného knížete Oldřicha vzešlo hned několik zajímavých výsledků. Prvním byl bezesporu ten, že víc než slovanské geny vlastnil západoevropské. To ale nebylo všechno. Zkoumaný vzorek DNA "obsahoval" hned několik dalších linií původu. Celkově lze předpokládat, že jeho geny vznikly v devíti různých zeměpisných oblastech světa. 

Ukázalo se také, že Češi sdíleli základní genetickou jednotu hned s několika dalšími etnickými komunitami ve střední Evropě. Nebyli tak vlastníky jedinečného souboru genů.

Zdroje:

www.euro.cz

en.wikipedia.org

www.myczechrepublic.com