Před 300 000 lety zde vedle sebe žilo více druhů, z nichž nejbližší a nejznámější nám byli lovci neandrtálci, Homo neanderthalensis, jejich příbuzní Denisované v Asii, primitivnější, Indonésii obývající Homo erectus a Homo rhodesiensis žijící ve střední Africe. Kromě nic však na Zemi byly i další druhy, většinou malé vzrůstem i mozkem: Homo naledi v jižní Africe, Homo luzonensis na Filipínách, tejemní jeskynní lidé rudých jelenů v Číně a hobití Homo floresiensis v Indonésii. A možná ještě další, které teprve objevíme.

Pravdou je, že před 10 000 lety všechny tyto lidské druhy zmizely, a my se můžeme jen dohadovat proč. Příčinu nebyla ekologická katastrofa, ale pravděpodobně rozšíření nového druhu Homo sapiens, který se objevil v jižní Africe.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Sami sobě záhubou a nebezpečím

Je možné, že se lidské druhy staly obětí šestého masového vymírání?

Pravda bude asi někde jinde, protože lidé sami o sobě jsou nebezpečný druh, na nějž doplatili mamuti i stovky dalších živočišných druhů. Dokonce se nám v průběhu staletí podařilo změnit klima planety. Jsem dokonce nebezpeční i sami sobě a schopnost a tendence ke genocidě se jeví jako neodmyslitelná, instinktivní součást lidské přirozenosti.

A všechny tyto základní vlastnosti již v sobě nesl i raný Homo sapiens. Rozhodně se nejednalo o mírumilovné lovce-sběrače či ušlechtilé divochy. Všechny důkazy jako terénní studie, historické zprávy a archeologie ukazují, že války v primitivních kulturách byly velmi časté, intenzivní a smrtící, dokonce zde figurovaly i zbraně.

Násilí jako součást lidské přirozenosti

Staré kosti a artefakty ukazují, že toto násilí je prastaré. Již v neolitu lidé používali primitivní zbraně. Hole, oštěpy, sekery a luky by však byly jen předměty, nebýt propracovaných a promyšlených bojových taktik. Násilí bylo hlavní příčinou úmrtí mužů a v neolitických válkách byly oběti na životech vyšší než v první a druhé světové válce.

Násilí se však netýkalo jen druhu Homo sapiens. Už existence kooperativního násilí u šimpanzích samců naznačuje, že válka vznikla ještě před evolucí člověka. Ani ostatní lidské druhy nebyly o mnoho mírumilovnější. Archeologické nálezy dokládají četné masakry a smrtelná zranění dávnými zbraněmi. Homo sapiens jen dokázal dovést násilí k nové formě.

Homo sapiens přišel s projektilovými zbraněmi, jako jsou oštěpy a vrhače kopí, vrhací hole a kyje a složité nástroje a kultura jen k dalšímu rozvoji násilí dopomáhaly.

Ultimátní zbraně

Nejsilnější zbraní člověka ale nejsou jeho výtvory anebo důmyslnější strategie. Je to sofistikovaná schopnost abstraktního myšlení a komunikace, tedy schopnost spolupracovat, plánovat, vytvářet strategie, manipulovat a klamat. A to je zřejmě to, co přispělo k likvidaci neandrtálců. Jak ukazují evropské fosilie, během několika tisíc let po našem příchodu neandertálci zmizeli. Navíc z Dna je jasné, že jsme je nenahradili, ale že jsme nějakou dobu fungovali současně, setkávali se a pářili se. A nejen s neandrtálci, ale i dalšími tehdy existujícími lidskými druhy.

Odpověď na to, proč všechny tyto druhy zmizely, dává růst populace. Lidé se množí exponenciálně, takže i v minulosti se náš počet zdvojnásobil každých 25 let. Neměli jsme predátory a lidé rozmnožování své rasy nijak nekoordinovali. Populace rostly tak, aby využívaly dostupné zdroje.

Lidé se začali utkávat v bojích o potravu, protože nadměrné sucho, kruté zimy nebo nadměrné sklizně vedly ke konfliktům o potravu a potravní území. Válka byla nejdůležitějším kontrolním mechanismem růstu populace. Lidé si navíc její sílu neuvědomovali, takže neustálými boji a válkami moderní lidé by své nepřátele vyčerpali a zabrali jejich území.

Na obhajobu neandrtálců jen uveďme, že se drželi a odolávali nejdéle. Tisíce let čelili tito zdatní lovci druhu Homo sapiens, jenž nyní ničí sám sebe. I když neandrtálci válku prohráli, na to, aby se udrželi tisíce let, museli vybojovat a vyhrát mnoho bitev. To ukazuje, že jejich inteligence se blížila té naší.

Zdroje:

www.sciencealert.com, cosmosmagazine.com, nationalinterest.org