Po Zemi kdysi chodilo 9 druhů lidí. My zbyli jediní. Vážně jsme všechny vybili?

Jarouš M Komořanský | 30. 9. 2022

Lidská evoluce je proces, který zůstane pro většinu z nás záhadou. Jen přijímáme informace, které se učíme a které se navíc stále mění, protože se objevují další a další nová fakta. Dnes například víme, že po Zemi kdysi chodilo devět druhů lidí, ale nyní jsme tu jen my, „moderní lidé“ Jak je to možné, že jsme přežili jen my, tedy jeden druh?

Před 300 000 lety zde vedle sebe žilo více druhů, z nichž nejbližší a nejznámější nám byli lovci neandrtálci, Homo neanderthalensis, jejich příbuzní Denisované v Asii, primitivnější, Indonésii obývající Homo erectus a Homo rhodesiensis žijící ve střední Africe. Kromě nic však na Zemi byly i další druhy, většinou malé vzrůstem i mozkem: Homo naledi v jižní Africe, Homo luzonensis na Filipínách, tejemní jeskynní lidé rudých jelenů v Číně a hobití Homo floresiensis v Indonésii. A možná ještě další, které teprve objevíme.

Pravdou je, že před 10 000 lety všechny tyto lidské druhy zmizely, a my se můžeme jen dohadovat proč. Příčinu nebyla ekologická katastrofa, ale pravděpodobně rozšíření nového druhu Homo sapiens, který se objevil v jižní Africe.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Sami sobě záhubou a nebezpečím

Je možné, že se lidské druhy staly obětí šestého masového vymírání?

Pravda bude asi někde jinde, protože lidé sami o sobě jsou nebezpečný druh, na nějž doplatili mamuti i stovky dalších živočišných druhů. Dokonce se nám v průběhu staletí podařilo změnit klima planety. Jsem dokonce nebezpeční i sami sobě a schopnost a tendence ke genocidě se jeví jako neodmyslitelná, instinktivní součást lidské přirozenosti.

A všechny tyto základní vlastnosti již v sobě nesl i raný Homo sapiens. Rozhodně se nejednalo o mírumilovné lovce-sběrače či ušlechtilé divochy. Všechny důkazy jako terénní studie, historické zprávy a archeologie ukazují, že války v primitivních kulturách byly velmi časté, intenzivní a smrtící, dokonce zde figurovaly i zbraně.

Násilí jako součást lidské přirozenosti

Staré kosti a artefakty ukazují, že toto násilí je prastaré. Již v neolitu lidé používali primitivní zbraně. Hole, oštěpy, sekery a luky by však byly jen předměty, nebýt propracovaných a promyšlených bojových taktik. Násilí bylo hlavní příčinou úmrtí mužů a v neolitických válkách byly oběti na životech vyšší než v první a druhé světové válce.

Násilí se však netýkalo jen druhu Homo sapiens. Už existence kooperativního násilí u šimpanzích samců naznačuje, že válka vznikla ještě před evolucí člověka. Ani ostatní lidské druhy nebyly o mnoho mírumilovnější. Archeologické nálezy dokládají četné masakry a smrtelná zranění dávnými zbraněmi. Homo sapiens jen dokázal dovést násilí k nové formě.

Homo sapiens přišel s projektilovými zbraněmi, jako jsou oštěpy a vrhače kopí, vrhací hole a kyje a složité nástroje a kultura jen k dalšímu rozvoji násilí dopomáhaly.

Ultimátní zbraně

Nejsilnější zbraní člověka ale nejsou jeho výtvory anebo důmyslnější strategie. Je to sofistikovaná schopnost abstraktního myšlení a komunikace, tedy schopnost spolupracovat, plánovat, vytvářet strategie, manipulovat a klamat. A to je zřejmě to, co přispělo k likvidaci neandrtálců. Jak ukazují evropské fosilie, během několika tisíc let po našem příchodu neandertálci zmizeli. Navíc z Dna je jasné, že jsme je nenahradili, ale že jsme nějakou dobu fungovali současně, setkávali se a pářili se. A nejen s neandrtálci, ale i dalšími tehdy existujícími lidskými druhy.

Odpověď na to, proč všechny tyto druhy zmizely, dává růst populace. Lidé se množí exponenciálně, takže i v minulosti se náš počet zdvojnásobil každých 25 let. Neměli jsme predátory a lidé rozmnožování své rasy nijak nekoordinovali. Populace rostly tak, aby využívaly dostupné zdroje.

Vědci zrekonstruovali podobu hobitích lidí. Takto směšně vypadali naši předci
Magazín

Vědci zrekonstruovali podobu hobitích lidí. Takto směšně vypadali naši předci

Lidé se začali utkávat v bojích o potravu, protože nadměrné sucho, kruté zimy nebo nadměrné sklizně vedly ke konfliktům o potravu a potravní území. Válka byla nejdůležitějším kontrolním mechanismem růstu populace. Lidé si navíc její sílu neuvědomovali, takže neustálými boji a válkami moderní lidé by své nepřátele vyčerpali a zabrali jejich území.

Na obhajobu neandrtálců jen uveďme, že se drželi a odolávali nejdéle. Tisíce let čelili tito zdatní lovci druhu Homo sapiens, jenž nyní ničí sám sebe. I když neandrtálci válku prohráli, na to, aby se udrželi tisíce let, museli vybojovat a vyhrát mnoho bitev. To ukazuje, že jejich inteligence se blížila té naší.

Zdroje:

www.sciencealert.com, cosmosmagazine.com, nationalinterest.org

Tagy Afrika Asie Čína Druhá světová válka Indonésie Jižní Afrika násilí válka zbraň Země