Etruská pyramida byla pak světu odkryta až v roce 2008. Na první pohled připomíná tato šikmá etruská kamenná památka mayské artefakty z džungle v Belize a Mexiku. I když ale jako pyramida vypadá, ve skutečností jí není. Kámen je jen na jedné straně obráceně trojúhelníkový, zatímco zbytek oltáře vykazuje kvazi-pravé úhly. Co je to za záhadu?

O tom hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Odhalení pyramidy a její záhady

Salvatore Fosci, místní obyvatel Bomarza a amatérský archeolog a milovník historie se rozhodl v roce 2008 etruskou pyramidu odhalit sobě i světu. V době jeho dědečka místní pyramidě říkali Sasso del Predicatore ("Kámen kazatele") nebo prostě "Kámen se schody". Jenže jeho dědeček mu prozradil více, takže Salvator byl plný entuziasmu, aby onen „záhadný kámen“ odhalil.

Nalezl tak postupně obří megalit, který vytesali z obrovské šedé skály ze sopečného tufu neboli "peperina" etruští stavitelé. Objekt měří na délku 16 metrů, v nejširším bodě něco přes 7 metrů a je vysoký přes 9 metrů. Přední stěnu přitom pokrývají tři strmé schody.

Proč ale „pyramida“ vznikla? Pyramida v Bomarzu mohla v průběhu času plnit různé funkce, ale její přesný účel není jasný. Mnozí odborníci myslí, že megalit sloužil jako oltář pro pohanské náboženské obřady, proto i místní název "Kámen kazatele".

Oltář anebo rituální místo

Na spodním schodišti monolitu je 20 schodů, které vedou ke dvěma menším oltářům. Další dvě schodiště jsou pak položena výše na konstrukci a mají devět a deset schodů, vedoucích k hlavnímu oltáři na vrcholu skály.

Podél úhlového okraje se také nachází výrazný kanál, který se dělí na dva další, vedoucí až na dno skály. V kostkách rozesetých po čelní a boční stěně mohly být uloženy ohradní kůly nebo votivy.

Celá stavba souzní s filozofií Etrusků a jejich předchůdců, Villanů, kteří dávali přednost vysokým vrcholkům kopců pro své vesnice. Z mnohých těchto vesnic později vznikla etruská města.

Více informací najdete zde:

Zdroj: Youtube

Etruskové byli zdatní obchodníci, vynikající válečníci a ovládali mnohé umělecké techniky.

Všechny aspekty jejich života se však točily kolem velkého panteonu bohů. Bylo jich tolik, že jejich uctívání bylo doslova prací na plný úvazek, takže i život Etrusků byl naplněn rituály. Často obětovali zvířata i lidí, četli znamení z počasí nebo ptáků a předpovídali budoucnost pohledem na vnitřní orgány.

Rituální oběti v Bomarzu?

Odtud se nabízí i otázka, co se odehrávalo v pyramidě Bomarzo? Jak asi dobové rituály, byly-li zde pořádány, vypadaly, když krev byla při etruských náboženských obřadech velmi silným prvkem. Etruskové věřili, že může mrtvým duším zajistit nesmrtelnost.

I v etruských hrobkách se nachází řada obětních vyobrazení.

„Etruskové lidské oběti skutečně praktikovali, a to díky nálezu řady hrobů v tomto nefunkčním kontextu, a to nemluvňat, dětí i dospělých," říká Nancy de Grummond, uznávaná odbornice na Etrusky.

I etruská pyramida v Bomarzu obsahuje kanály, které mohly zajišťovat účinný odtok tekutin při rituálních obětech. Obětování zvířat i lidí a vylévání krve do země a hudba a tanec se obvykle odehrávaly před chrámy postavenými na počest jednotlivých bohů.

Navíc je pyramida orientována severozápadním směrem, kde podle Etrusků žili bohové podsvětí. Etruský bůh Satre také sídlí v "temné a negativní severozápadní oblasti".

Vše tedy nasvědčuje tomu, že místo je nasáklé krví zvířecích i lidských obětí.

Zdroje:

www.piramide-etrusca.it

www.historicmysteries.com