Podivná pětitisícovka byla objevená pomocí sondy Dawn v roce 2015. Nejdřív vypadala jako malý hrbolek s jasnými hranami. Jakmile ale přístroj začal klesat, ukázalo se, že kopec má tvar oválnější pyramidy s hladkými strmými stěnami. Jeho svahy tvoří záhadný materiál, jenž světélkuje.

„Nikdo nečekal, že na planetce, obíhající v pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem, najdeme podobný útvar,” přiznal se Chris Russell z Kalifornské univerzity v Los Angeles. „Stále nemáme uspokojivý model vysvětlující, jak vznikl.”

Planetka Ceres

Odborníci předpokládají, že pyramida Ahuna Mons by mohla být výsledkem kryovulkanismu. Při této sopečné činnosti vyvěrá na povrch chladný viskózní materiál bohatý na vodu. Pro vznik tohoto jevu je nutné, aby těleso bylo uvnitř rozžhavené. Pouze v tomto případě je schopné natavit ledovou krustu. 

Vedoucí arizonského výzkumného týmu David Williams si myslí, že kopule mohla vzniknout pouze před několika miliony lety. „Hora nese minimální stopy po erozi. Její stěny jsou hladké a nepoškozené,” vysvětluje.

Záhadná světla

Kryovulkanismus také odpovídá na otázku, proč Ahuma Mons světélkuje. Kapalina, která pronikla na povrch, obsahovala s největší pravděpodobností uhličitan sodný. Jamile se voda vypařila, zanechala za sebou solnou krustu. 

Vědci tvrdí, že nádrž solanky se nachází hluboko v nitru Ceres. Je asi 40 km hluboká a stovky kilometrů široká. Mohla by tvořit značnou část podzemního světa planetky.

Zdroj: Youtube

O její přítomnosti napovídají krátery Cerealia Facula a Vinalia Faculae, jež se také v určitých místech lesknou. „Po dopadu meteoritu byla oblast roztavena. Vytvořil se tak dlouhověký rezervoár, do něhož solanka prosakuje na povrch,” říká astronomka Dawn Carol Raymond. 

www.earthsky.org, www.tucson.com, www.cs.wikipedia.org, www.dailymail.co.uk