Cholula - největší pyramida světa je ukryta uvnitř hory v Mexiku. Velká pyramida v aztéckém městě Cholula je známá též jako Tlachihualtepetl, což v jazyce nahuatlu znamená "umělá hora". Byla zasvěcena bohu Quetzalcoatlovi, ale postupně se stala mekkou poutníků z celého Mexika, kteří se do města sjížděli, aby opeřenému hadímu bohu vzdali hold. Stavbu pyramidy a přidružených chrámů prováděly různé skupiny po stovky let. Pyramida se skládá ze šesti na sebe navazujících staveb, po jedné pro každé etnikum, které ji ovládalo.

Na dokument se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Krátká historie pyramidy

Stavba pyramidy byla zahájena přibližně sto let před naším letopočtem, kdy Cholula jedním z největších mexických měst. Osídlení oblasti sahá do roku 1700 př. n. l. Když do oblasti přišel v roce 1519 španělský průzkumník Hernan Cortés, byla Cholula druhým největším městem Mexika. V době, kdy sem dorazil Cortés a jeho armáda, bylo město známé jako Tlachihualtepetl neboli umělá hora. Některé prameny uvádějí, že zde žilo až 100 000 obyvatel. Město bylo velmi rušné a bylo známé pro své bohaté trhy a netradiční zboží.

Cortés však pravděpodobně zjistil spojenectví mezi Cholulou a Tenochtitlánem nebo se dozvěděl o spiknutí proti Španělům. Každopádně se rozhodl na město preventivně zaútočit. Španělé povraždili tisíce lidí. Cortés osobně tvrdil, že během tří hodin bylo zabito 3000 lidí, ale conquistador Bernardino Vázquez de Tapia tvrdil, že počet mrtvých byl neskutečných 30 000!

Skutečnost je taková, že obyvatelé Mexika byli mnohem ochotnější se Cortésovi vzdát. Chrám byl zničen a na pyramidě v Cholule byl postaven kostel na počest dobytí místa a masakru tamějších obyvatel. Alespoň si mysleli, že kostel Iglesia de Nuestra Senora de los Remediosa postavili na kopci. Ve skutečnosti jej postavili na masivní pyramidě, o níž se zřejmě domnívali, že jde jen o kopec.

Objevení pyramidy a jejích hrůzných nálezů

Nikdo nevěděl, že masivní hora je ve skutečnosti pyramida, a to až do roku 1910, kdy zde byla zahájena výstavba ústavu pro choromyslné. To, že si pyramidu nikdo po celá staletí nevšiml, bylo pravděpodobně způsobeno tím, že byla postavena z nepálených cihel, které v kombinaci s vlhkostí vytvořily ideální místo pro růst tropických rostlin. Pyramida, či lépe řečeno kopec, tak zcela obrostl rostlinami.

Od třicátých let 19. století až dodnes probíhají na místě masivní práce na vykopávkách pyramidy, které dosud odhalily více než 400 lidských ostatků, z nichž mnohé mají dekapitované hlavy. Většina z těchto nálezů pochází z poklasického období. Nalezeny byly i deformované lebky popravených dětí, jež jen dokázaly, že Velká pyramida byla významným kultovním centrem. Pozůstatky osmi jedinců byly dokonce nalezeny pod deskou podlahy na Nádvoří oltářů.

Velká pyramida tedy byla důležitým centrem uctívání i dlouho poté, co přestala být využívána jako chrám. Na místě byly objeveny ostatky řady dětí, uložené v keramických nádobách. Tyto děti byly pravděpodobně posly Tlalocovi (bohovi deště) kvůli suchu, které se na tomto místě vyskytovalo.

Tunelování největší památky na světě

Pyramida Cholula je čtyřikrát vyšší a dvakrát větší než Velká pyramida v Gíze a je to také největší památka na světě. Je 450 metrů široká a 66 metrů vysoká. Odborníci se domnívají, že byla postavena někdy kolem roku 300 před naším letopočtem.

Ve skutečnosti se nejedná jen o jednu pyramidu, ale, jak jsme řekli na začátku, je to nejméně 6 pyramid postavených jedna na druhé. Pyramida rostla v několika fázích, protože po sobě jdoucí civilizace vždy zlepšovaly to, co už bylo postaveno, jak říkají archeologové. Ti na místě intenzívně kopou již od roku 1931.

Prvním, kdo zde dělal výzkumy, je architekt Ignacio Marquina. Ten na místě operoval v době, kdy Mexikem zmítaly politické nepokoje. Pyramida tehdy neměla žádný zjevný vchod, takže tunelování začalo na její severní straně, kde byla koloniální konstrukce poškozená.

První etapa výzkumu skončila v roce 1950. Během ní bylo objeveno asi 8 kilometrů tunelů, hliněné figurky, různé hudební nástroje, nástroje k výrobě textilií a další artefakty, mimo jiné i obřadní žezlo vyřezané z kostí, s obrázky vztahujícími se k pojetí života a smrti jako duality.

Druhá etapa, spadající do let 1966 až 1974, odkryla jednu z hlavních budov a hlavní struktury pyramidy. Po jejich rekonstrukci se pak archeologové na jižní stranu, kde vyhloubili pozůstatky rozsáhlého komplexu náměstí a budov, stejně jako další budovu a nádvoří oltářů.

Pak zájem o pyramidy opět klesl, protože nemohly být zrekonstruovány v plném rozsahu.

V současné době je pyramida Cholula i nadále důležitým náboženským místem, archeologickým nalezištěm a turistickou atrakcí.

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.ancientpages.com, mexicounexplained.com