Historici považují Etrusky odjakživa za „otce antiky“, a má to svůj důvod. Ačkoliv o jejich kultuře neexistují žádné písemné zdroje, oni sami o sobě totiž nejspíš smýšleli obdobně.

Jediné místo, kam se dalo růst, bylo do země

Městečko Orvieto se nachází na jihozápadě italské Umbrie. V době starověku bylo velmi významným kulturním a ekonomickým centrem starobylých Etrusků. Ti město založili na skále utvořené sopečnými vyvřelinami – tufy. Jelikož neveliká plocha tufové stolové hory neumožňovala, aby se město rozšiřovalo do stran, budovali etruští architekti další patra svých obydlí v podzemí.

Tajemný uzavřený vchod odstartoval velkou věc

Každý jeden dům v Orvietu nabízí spletitou síť podzemních chodeb. Není vůbec neobvyklé, že si majitelé původních budov zvou archeology k prozkoumání jejich sklepení. Právě touto cestou se podařilo objevit i etruské pyramidy. V podzemí jednoho domu totiž jeho majitelé objevili starodávné kamenné schody vedoucí kamsi do hlubin. Vchod do podzemí byl však zasypán.

Archeologové se v domě opravdu vyřádili. Samotné sklepení ze 13. století mělo za sebou totiž poměrně bohatou historii. V 50. letech sloužilo totiž jako výrobna nábytku a ve dvacátých letech tu měl známý italský výtvarník Ilario Ciaurro svoji keramickou dílnu. Na počátku minulého století tady v tajnosti vyráběli padělky etruských soch bratři Riccardiové.

Následně archeologové zjistili, že se v hlubinách podzemí nachází ještě další prostory. Pod podlahou středověkého sklepa ležela několik metrů silná vrstva sypkého materiálu složeného ze střepů hliněných nádob, úlomků šperků a dalších historických artefaktů, pocházející z 5. a 6. století před Kristem. Tedy z doby, kdy tu žili Etruskové.

Ve sklepě se nachází pyramidy. Nikdo neví, proč je Etruskové postavili

Tím velkolepé objevy nekončí! Archeologové následně odkryli zvláštní stavbu vytesanou do skalního podloží, která se stále rozšiřovala dolů do tvaru obrovského jehlanu. Vstoupili dovnitř pyramidy úzkým komínem těsně pod jejím vrcholem, a objevili chodbu, která vedla do další podobné pyramidální stavby, vzdálené asi 80 metrů od té první.

Aktuálně se archeologové prokopali do hloubky 15 metrů a stále nejsou na dně pyramidy. Mají za to, že se v podzemí města skrývá nejméně pět pyramid propojených tunely. Ačkoliv bylo v podzemí objeveno přes sto padesát etruských nápisů, které by mohly prozradit o účelu staveb víc, není to žádná výhra. Etruský jazyk se totiž doposud nikomu nepodařilo rozluštit. „Stále netušíme, co to je“ přiznávají archeologové.

K čemu měli sloužit právě tyto stavby?

Podle první hypotézy se mělo jednat o nádrže na vodu. Jenže tato domněnka se ukázala jako lichá, neboť na stěnách nebyla patrná žádná stopa vlhkosti. Proto archeologové začali spekulovat o podzemním chrámu či hrobce. „Odpověď zřejmě leží na dně pyramidy. Problém je, že nevíme, jak hluboko musíme kopat, abychom se tam dostali,“ posteskl si jeden z archeologů. Záhadou rovněž zůstává, proč Etruskové místo asi v pátém století před naším letopočtem zapečetili.

Zdroje: www.ancient-origins.net, epochalnisvet.cz, www.stoplusjednicka.cz, www.extrastory.cz, epochaplus.cz