Pyramidy v Egyptě, Mexiku i Brazílii …

Egypt nebo Mexiko nejsou jediné země, kde lze spatřit pyramidy. Po celém světě jsou jich rozesety tisíce. Ano, nejznámější pyramidy jsou ty egyptské, ale i jiné starověké civilizace stavěly ohromující pyramidy.

Jeden z nejstarších příkladů pyramid lze vysledovat až do Jižní Ameriky, dnešní Brazílie. Archeologické vykopávky odhalily, že před tisíci lety, přibližně 3 000 let př. n. l., starověká civilizace stavěla velké pyramidy z hliněných materiálů, které sloužily jako chrámy nebo shromažďovací centra. Podobně gigantické pyramidy stavěly civilizace ve Střední Americe. Ohromujícím příkladem je starověké město Teotihuacán a jeho tři pyramidy: Pyramida Slunce, Pyramida Měsíce a chrám Quetzalcoatla, božstva opeřeného hada.

… ale v Evropě?

Zní to neobvykle, ale i v Evropě se nachází zbytky či ruiny staveb, které ve starověkých dobách našeho kontinentu byly pyramidami a sloužily především náboženským účelům či střežily pohřebiště. Stavby pyramidálního typu najdeme v Řecku i v Itálii jako pozůstatky antických kultur, pyramidy prokazatelně budovali i Keltové.

Nejstarší pyramida v Evropě byla ve Francii

Šlo o stavbu, která vznikla zřejmě mezi lety 4000 a 3500 př. n. l. Pokud je tento odhad pravdivý, byla by pyramida ze Saint – André pravděpodobně jednou z nejstarších staveb tohoto typu na světě, nejméně 1 000 let před stavbami egyptskými.

Tyčila se do výšky přes 50 metrů a její základní půdorys byl čtverec o rozměru přibližně 200 x 200 metrů. Musela to tedy být na svoji dobu stavba ohromující velikosti. Pyramida se nacházela severovýchodně od francouzského města Nice. Byla stupňovitá, konstrukčně srovnatelná s egyptskými stavbami. Šlo o důkaz, že i v Evropě v té době žili lidé s mimořádně vyvinutými technickými a organizačními schopnostmi.

Pyramida vykazuje zřetelnou podobnost s dalšími evropskými pyramidami, jako je neolitický  památník a megalitický komplex v Barnenezu v Bretani na severozápadě Francie, či se šesti pyramidami v Güímaru objevenými na kanárském ostrově Tenerife. Přesné datum jejího vzniku je však zahaleno tajemstvím.

Nepochopitelné!

Kdo by se ovšem na tuto stavbu chtěl podívat, už ji nenajde. Zjevně výjimečná a unikátní památka musela ustoupit stavbě dálnice. Byla nepochopitelně zdemolovaná a většina masy vzniklého materiálu byla použitá ke stavbě vznikající dopravní komunikace.

Na internetu jsou však k nalezení některé fotografie pyramidy ze Saint – André. To je ovšem všechno, co o ní víme. Smysl a účel, pro který byla postavená, je naprosto nejasný. Určitě nebyla pohřebištěm nebo hrobkou. Žádné hroby nebo lidské ostatky na místě nalezené nebyly. Činí to z ní ještě tajuplnější stavbu. Nevíme nic ani o lidech, kteří pyramidu postavili. Období jejího vzniku by naznačovalo, že to mohl být některý z „mořských národů“, které se do západní Evropy v té době stěhovaly z prostoru kolem Černého moře.

Tak co se tu opravdu stalo?

Navzdory všem nejasnostem, které – zřejmě jednu z nejstarších staveb na kontinentě – provázejí, neproběhly na místě žádné archeologické průzkumy. Nebyly, překvapivě, provedené ani žádné studie, které by se snažily celé místo zmapovat. Jediné, o co můžeme naše dohady opřít, je několik černobílých fotografií.

Zvláštní tajemství „francouzské pyramidy“ zmizelo s pyramidou samotnou. To je zcela nepochopitelné! Tak nepochopitelné, že bychom snad o existenci něčeho jako pyramida ze Saint – André měli pochybovat? Nešlo nakonec o jakýsi podivný výtvor přírody, který nám svými tvary pyramidu jen připomínal? Zřejmě ne, protože tyto úvahy vyvrací snímky autorů 20. století, jakými byli Bonaventure Salvetti, Roger Cheneveau a Henri Broch, i snímky pyramidy před jejím zničením v roce 1970.

Co se tu opravdu stalo se proto již zřejmě nedozvíme.

Zdroje: www.curiosmos.com, www.earth-chronicles.com