Režisér byl nadšený. Vrstvená pyramida poblíž nekropole Zawyet el-Aryan byla dokonalá. Nechal ji očistit od nánosu písku a špíny a doplnil pár kulis. Stala se tak jednou z nejdůležitější scén jeho slavného filmu Země faraonů z roku 1955.

Pak se však na pozoruhodnou stavbu zapomnělo. Od roku 1970 je součástí vojenského prostoru. V důsledku toho nejsou povolené vykopávky ani žádný jiný průzkum. Nekropole, která ji obklopuje, má být podle svědků přestavěná na armádní bungalovy. Zbytek je zavátý pískem.

Pyramida v Zawyet el-Arjan

Pyramida Baku je tak stále zahalená rouškou tajemství. Odborníci, kteří se o ní chtějí dozvědět více, mohou čerpat pouze z výzkumů britského egyptologa Johna Shae Perringa z roku 1839, italského restaurátora, umělce a archeologa Alessandra Barsantiho z přelomu století a vykopávek amerických vědců Georga Reisnerema a Clarence Fisherema, jež proběhly v letech 1910 a 1911. Technické dokumentace dvou posledních výprav se však od sebe výrazně liší.

Vrstvená pyramida se nachází 8 kilometrů na jihozápad od Gízy a 7 kilometrů od Sakkáry. Postavená byla přibližně kolem roku 2670 př. n. l. za vlády faraona Chaba z 3. dynastie. Má čtvercovou základu o délce 84 metrů. Egyptolog Jean-Philippe Lauer podle těchto rozměrů odhadl, že původně měla dosahovat výšky 45 metrů. Zda byla stavba nedokončená nebo se zřítila, je stále záhadou. Většina vědců se však přikládání k druhé možnosti. Nebyly totiž objevené zbytky vápencového obložení.

„Velikost a bohatost materiálu, dokonalost řezů a spojů, výška stěn a odvážnost struktury, to vše tvoří jedinečný celek,” napsal Gaston Maspero, tehdejší generální ředitel Nejvyšší rady pro památky Egypta po návštěvě Barsantiho vykopávek. Měl pravdu, monumentálnost podzemní části je překvapující.

Záhadná pyramida

Skládá se z vertikální šachty, horní chodby, galerie a pohřební komory. Ta leží přesně ve svislé ose pyramidy. Žádný sarkofág nebo něco, co by potvrzovalo, že zde byl někdo pohřbený, však nalezeno nebylo. 

Zdroj: Youtube

Archeologové však v blízkosti západního konce komory objevili neobvyklou káď. Má oválný tvar a byla zasazená do jednoho z kamenných bloků tvořících podlahu pyramidy. Jelikož je širší než vstupní otvor, musela být do prostoru umístěná během stavby základů. Uvnitř ní ležely podle Barsantiho kusy černé látky. Ty však nikdy nebyly prozkoumané a postupem času zmizely neznámo kam. 

Zdroje: www.thearchaeologist.org, www.wielkahistoria.pl, www.cs.wikipedia.org