Údolí pyramid se skládá dohromady z pěti objektů, které nesou poetické názvy pyramidy Slunce, Měsíce, Draka, Lásky a Matky země. Dále k nim patří také mohylový komplex ve Vrantici a podzemní labyrint Ravne. Největší kopec - pyramida Slunce má asi 270 metrů (rok od roku se toto číslo mění). Pokud by ji postavili lidé, jednalo by se o největší pyramidu na světě.

První, kdo vyřkl, že zalesněné kopce jsou vlastně pyramidy, byl bosenský soukromý badatel ze Spojených států Semir Osmanagić. Tento schopný byznysmen se již dlouho amatérsky zajímá o záhady spjaté s pyramidami a bosenské kopce srovnal s mayskými výtvory, jež jsou také zanesené hlínou a vegetací.

Národní hrdost

Semir Osmanagić začal projektu věnovat spoustu času a peněz. Díky tomu se o pyramidách dozvěděl celý svět. I přesto, že geologové, archeologové, egyptologové i historici z celého světa jsou za jedno s tvrzením, že bosenské pyramidy jsou pouze obyčejné kopce, lidé v Bosně a Hercegovině jsou jiného názoru.

„Bosna a Hercegovina je stát, který byl v roce 2005 pouze 10 let po válce. Dodnes je to země s rozvrácenou ekonomikou, vysokou mírou nezaměstnanosti, velkými etno-sociálními problémy a dalšími problémy na politické scéně. Proto místní obyvatelé projekt Semira Osmanagiće velmi vítali. Od počátku totiž říkal, že pyramidy přitáhnou do země turisty, kteří přinesou peníze. Dalším faktorem, proč je pyramidový koncept celosvětově úspěšný je, že ho podporuje mnoho lidí inklinující k New Age," vysvětluje archeoložka a balkanistka Soňa Dvořáčková z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.

Podnikatel Osmanagić totiž říká, že pyramidy jsou staré zhruba 35 tisíc let a postavila je civilizace, jež byla produktem genetického inženýrství mimozemšťanů. Bohužel, žádné stopy ani nástoje, jež musely být při stavbě pyramid použity, po těchto lidech nalezeny nebyly.

Zdroj: Youtube

Co tedy bosenské pyramid jsou?

Již v roce 2005 byli k výzkumu přizvání geologové z univerzity v Tuzle, kteří měli potvrdit, že se jedná opravdu o stavby vytvořené lidskou rukou. To se však nestalo. Vědci po výzkumu prohlásili, že kopce jsou čistě přírodního původu. Pravidelného tvaru dosáhli díky specifického zvětrávání určitého druhu horniny. To potvrzuje i dlouhodobý specialista na egyptskou archeologii Jaromír Krejčí. „Při bližším seznámení se s vědeckými reporty, které se touto problematikou zabývají, je evidentní, že visocké ‚pyramidy‘ představují formace, které vznikly během geologických procesů a byly posléze erodovány hluboko v minulosti,“ vysvětlil.

I přesto někteří návštěvníci těchto kopců říkají, že z nich cítí silnou energii. Potvrzují to různí jogíni, senzibilové nebo proutkaři. Pyramidy jsou přirovnávány ke katolickému poutnímu místu Medžugorje, avšak pro slovansky hovořící bosenské muslimy. Jsou také symbolem vlastenectví. Z bosenských pyramid se tak stal kulturní, ezoterický, komerční a nacionální fenomén.

Zdroj:

www.lidovky.cz, www.sever.rozhlas.cz, www.jenprocestovatele.cz